Bất động sản
21/04/2016

Ngành Bất động sản - Mã ngành: D340116

 

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng cấp: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:

                                  - Toán, Lý, Hóa

                                  - Toán, Hóa, Sinh

                                  - Toán, Anh, Tin

                                  - Toán, Anh, Công nghệ

 

1. GIỚI THIỆU

Ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, kinh doanh bất động sản (BĐS) là một trong những động lực quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Tại Việt Nam, lĩnh vực BĐS đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các thành phần khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực này còn rất hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng. Do đó, ngành BĐS ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Chương trình đào tạo ngành BĐS ở Trường Đại học Nam Cần Thơ được thiết kế trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm và chương trình đạo tạo của các nước Mỹ, Úc, Singapore với các nội dung cơ bản về kinh doanh BĐS, quản lý BĐS, định giá BĐS, môi giới BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS theo qui định của Bộ GD&ĐT. Sinh viên ra trường có thể tìm được việc làm phù hợp với mức lương hấp dẫn tại các công ty kinh doanh BĐS, công ty đầu tư xây dựng, các ngân hàng, các cơ quan Nhà nước về quản lý đất đai, nhà ở như Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Tài chính…

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Bất động sản hướng đến việc đào tạo, trang bị cho sinh viên các nhóm kiến thức và kỹ năng như sau:

Về kiến thức: Cử nhân BĐS được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường, kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh hiện đại; nắm vững kiến thức chuyên sâu, các nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai và thị trường BĐS, kiến thức chuyên sâu và các nghiệp vụ về đầu tư kinh doanh và dịch vụ BĐS.

Về kỹ năng: Có khả năng tham gia xây dựng, hoạch định các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và thị trường BĐS; có khả năng thực thi các tác nghiệp để thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai và thị trường BĐS; có khả năng tạo lập, vận hành các công ty đầu tư phát triển BĐS hoặc các công ty kinh doanh dịch vụ BĐS; có khả năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các hoạt động dịch vụ trong thị trường BĐS; có kỹ năng phối hợp trong làm việc nhóm, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và chủ động trong công việc.

 

 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân ngành BĐS có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai từ trung ương đến địa phương; các cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường BĐS từ trung ương đến địa phương. Cử nhân BĐS có thể làm việc trong các tập đoàn, tổng công ty, công ty đầu tư phát triển BĐS, các công ty kinh doanh dịch vụ BĐS; bộ phận định giá của các ngân hàng và các tổ chức tài chính,... cán bộ nghiên cứu và giảng dạy trong các viện nghiên cứu, các trường đại học.


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top