Bộ môn Sinh - Hóa
18/03/2017

1. GIỚI THIỆU:

Bộ môn Sinh hóa thuộc Khoa Dược, trường đại học Nam Cần Thơ được thành lập vào tháng 1/2016. Đến nay, bộ môn có 5 thành viên, gồm: 1 nghiên cứu sinh chuyên ngành Vi sinh vật học, 2 thạc sĩ chuyên ngành Hóa sinh, Công nghệ sinh học, 1 dược sĩ đại học và 1 kỹ thuật viên.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Bộ môn Sinh Hóa tham gia giảng dạy các học phần: sinh học đại cương, ký sinh trùng, vi sinh vật học, hóa sinh cho sinh viên chính quy, cao đẳng và liên thông ngành Dược, nhằm cung cấp một cách có hệ thống kiến thức cơ bản về tế bào, các quá trình chuyển hóa diễn ra trong tế bào và cơ quan. Các loài Vi sinh – Ký sinh trùng gây bệnh ở người, thường gặp ở Việt Nam, các triệu chứng bệnh cùng với cách phòng chống và điều trị bệnh do vi sinh – ký sinh trùng gây ra. Tạo cơ sở cho sinh viên ngành dược học tốt các môn cơ sở như sinh lý, dược lý, môi trường và sức khỏe, bệnh học... để vận dụng các kiến thức này vào chuyên ngành dược.

3. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

+ Hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên.

+ Hoàn thành 5 tập bài giảng và đang tiếp tục biên soạn, chỉnh sửa 4 tập bài giảng còn lại.

+  Có 2 bài báo đăng trong tạp chí của trường.

+ Bộ môn có 3 thành viên đạt được danh hiệu “Lao động tiên tiến” của trường trong năm 2016.  

 

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top