Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019
05/07/2019

– Thời gian dự kiến: ngày 20 – 27/7/2019
– Mặt trận 1: huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
– Mặt trận 2: huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top