Đào tạo

Phát chứng chỉ tiếng anh dự bị cho sinh viên lớp đào tạo quản trị kinh doanh năm 2019

Phát chứng chỉ tiếng anh dự bị cho sinh viên lớp đào tạo quản trị kinh doanh năm 2019

Từ ngày 20 - 21/02/2019, Trường Đại học Nam Cần Thơ kết hợp cùng Trường Đại học Khoa học Công nghệ Malaysia (MUST) tổ chức buổi Lễ khai giảng Chương trình liên kết đào tạo Quản chị kinh doanh và phát chứng chỉ hoàn thành khóa học tiếng Anh dự bị cho sinh viên lớp liên kết đào tạo cử...
18/05/2019
Thông báo xét tuyển đại học và cao đẳng chính quy

Thông báo xét tuyển đại học và cao đẳng chính quy

Từ ngày 20 - 21/02/2019, Trường Đại học Nam Cần Thơ kết hợp cùng Trường Đại học Khoa học Công nghệ Malaysia (MUST) tổ chức buổi Lễ khai giảng Chương trình liên kết đào tạo Quản chị kinh doanh và phát chứng chỉ hoàn thành khóa học tiếng Anh dự bị cho sinh viên lớp liên kết đào tạo cử...
24/04/2019
Thông báo chương trình đào tạo mới

Thông báo chương trình đào tạo mới

Từ ngày 20 - 21/02/2019, Trường Đại học Nam Cần Thơ kết hợp cùng Trường Đại học Khoa học Công nghệ Malaysia (MUST) tổ chức buổi Lễ khai giảng Chương trình liên kết đào tạo Quản chị kinh doanh và phát chứng chỉ hoàn thành khóa học tiếng Anh dự bị cho sinh viên lớp liên kết đào tạo cử...
24/04/2019
 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top