Hồ sơ xét tuyển
19/04/2019

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

 

Tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển vào Cao đẳng & Đại học hệ chính quy năm 2019 TẠI ĐÂY

 

 

**********

HƯỚNG DẪN

GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ NĂM 2019

 

Tải mẫu hướng dẫn ghi phiếu đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2019 TẠI ĐÂY

 

 

*************

MẪU LÝ LỊCH SINH VIÊN (MẪU RIÊNG CỦA DNC)

Tải mẫu Lý lịch sinh viên (file PDF) TẠI ĐÂY


 
Video clip
Top