Hotline

0939 257 838

Tin tức - Sự kiện

HỘI NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA CỤM 4, NĂM HỌC 2017-2018
26/10/2017

Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2017, Cụm thi đua Công Đoàn cơ sở Cụm 4 đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua Cụm 4, năm học 2017-2018 tại Phòng Truyền thống 1, Trường Đại học Nam Cần Thơ.


Hội nghị có sự tham dự các thành viên trong Cụm thi đua 4, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ bao gồm: Ông Lương Hiển Vinh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nam Cần Thơ; ông Trần Hữu Xinh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô; ông Châu Minh Tân – phó Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế  - Kỹ thuật Cần Thơ; Bà Nguyễn Thế Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ; và đại diện Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

 

Hình 1: Hội nghị ký giao ước thi đua cụm 4, năm học 2017-2018

 

Tại Hội nghị, ông Lương Hiển Vinh – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã thông qua dự  thảo quy chế hoạt động Cụm thi đua 4 và bảng đăng ký giao ước thi đua năm học 2017-2018. Đồng thời, đại diện công đoàn cơ sở của các đơn vị cũng đã cùng nhau thảo luận, trao đổi ý kiến xoay quanh các hoạt động và tiến hành ký giao ước thi đua cụm.

Năm học 2017-2018 Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nam Cần Thơ được đảm nhận vị trí Trưởng cụm thi đua 4, đại diện Công đoàn trường, TS.LS. Nguyễn Tiến Dũng đã có phát biểu: “Công đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ rất vinh hạnh được sự tín nhiệm của công đoàn các đơn vị bạn để đảm nhận vị trí Trưởng cụm thi đua 4, với vị trí và nhiệm vụ mới Trường cũng còn nhiều bỡ ngỡ, rất mong được sự hỗ trợ tích cực của các công đoàn bạn để hoàn thành tốt vai trò Trưởng cụm và thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua của cụm đã đề ra. Trong nhiệm kỳ của mình, Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ tiếp tục phát động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, các hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo sân chơi bổ ích cho toàn công đoàn viên của
Cụm 4”.

 

Hình 2: Các đại biểu ký giao ước thi đua Cụm 4

 

Sau khi trao đổi và đóng góp ý kiến cho các quy chế hoạt động và bảng giao ước thi đua, đại diện Công đoàn các đơn là thành viên Cụm thi đua 4 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tiến hành ký giao ước thi đua năm học 2017-2018 với cam kết như sau: “Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua hàng năm”.

 


Hình 3: Cụm thi đua số 4 thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các giao ước thi đua

 

 


Top