Kế Toán
19/04/2016

Ngành Kế toán - Mã ngành: D340301

 

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng cấp: Cử nhân Kế toán

Tổ hợp môn xét tuyển:

                                     - Toán, Lý, Hóa

                                     - Toán, Hóa, Sinh

                                     - Toán, Anh, Tin

                                     - Toán, Anh, Công nghệ

 

1. GIỚI THIỆU

Kế toán là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế; từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Đây là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các tổ chức và là một phần huyết mạch của hệ thống quản lý của một doanh nghiệp. Hệ thống sổ sách kế toán thông qua việc ghi chép, thu nhận và xử lý các thông tin về tình hình hoạt động tài chính sẽ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp biết được hiệu quả hoạt động kinh doanh và kiểm soát được các hoạt động tài chính của đơn vị như: thu chi, ngân quỹ, tồn kho, công nợ…

Trên thực tế, Kế toán luôn là một trong những ngành khối kinh tế thu hút đông đảo sinh viên theo học do nhu cầu nhân lực và cơ hội kiếm việc làm cao, mức lương khá ổn định.

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Cử nhân Kế toán hướng đến việc đào tạo, trang bị cho sinh viên các nhóm kiến thức và kỹ năng như sau:

Về kiến thức: Cử nhân Kế toán được đào tạo kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ kế toán,…); có khả năng học tập nâng cao cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.  

Về kỹ năng: Cử nhân Kế toán trang bị các kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; lập các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị trong các doanh nghiệp; các đơn vị hành chính, sự nghiệp; kỹ năng thực hành phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp; kỹ năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán; kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp; kỹ năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán và tham gia xây dựng mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp; kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

 

 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân Kế toán được đào tạo tại Trường ĐH Nam Cần Thơ có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên môn để làm việc tại các vị trí như: cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.


 
Video clip
Top