Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Nam Cần Thơ
16/07/2019

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Nam Cần Thơ

Sáng ngày 12/7/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Nam Cần Thơ theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; về phía Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài có: GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký; TS. Trần Hữu Lượng – Thành viên thường trực; PGS.TS. Lê Văn Hảo, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, PGS.TS. Lê Phước Minh, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Vũ Trần Anh, PGS.TS. Trần Thị Việt Nga - Thành viên; ThS. Nguyễn Hòa Huy - Giám sát viên; về phía Trường Đại học Nam Cần Thơ có TS.LS. Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Trường, AHLĐ.NGND.GS.TS.Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng và các thành viên trong Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, đại diện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, các tổ chức đoàn thể, đại diện giảng viên, sinh viên của Nhà trường. Tham dự phiên khai mạc còn có các quan sát viên đến từ một số cơ sở giáo dục đại học.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN nhấn mạnh: kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng và cũng là dịp để Trường Đại học Nam Cần Thơ, các Khoa, các đơn vị rà soát tổng thể các hoạt động của các chương trình đào tạo nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoặt động trong thời gian tới. Với tinh thần như vậy, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Nhà trường, của các Khoa, Bộ môn và đơn vị và cá nhân liên quan trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt là cung cấp các minh chứng một cách trung thực, khách quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài tại Nhà trường. TS. Tạ Thị Thu Hiền đề nghị Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, đồng thời cam kết triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mong nhận được sự ủng hộ hợp tác, hỗ trợ của Nhà trường đối với các hoạt động của Đoàn trong thời gian khảo sát.

AHLĐ.NGND.GS.TS.Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu

Thay mặt Nhà trường, AHLĐ.NGND.GS.TS.Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng quan về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và một số hoạt động của Nhà trường, đồng thời hy vọng Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ có những nhận định, đánh giá xác thực nhất và có những khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến chất lượng, xác định các giải pháp chiến lược cho phát triển Nhà trường.


Cũng trong buổi khai mạc, Lãnh đạo các đơn vị thực hiện các chương trình đào tạo gồm: Khoa Dược, Khoa Kinh tế, Khoa Luật và Khoa Kiến trúc – Xây dựng và Môi trường báo cáo tổng quan về bốn chương trình đào tạo được đánh giá.

 

Đại diện Lãnh đạo các Khoa báo cáo tổng quan về 04 CTĐT 

Sau phiên khai mạc, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn, thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá chuẩn xác, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về chuẩn chất lượng đối với các hoạt động của Nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ diễn ra tại cơ sở chính của Nhà Trường từ ngày 12/7/2019 đến ngày 16/7/2019.

Một số hình ảnh của Đoàn trong ngày làm việc đầu tiên:

 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguồn: http://www.cea.vnu.edu.vn/vi/content/khai-mac-khao-sat-chinh-thuc-danh-gia-chat-luong-04-chuong-trinh-dao-tao-tai-truong-dai-0


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top