Ngành đào tạo

DƯỢC HỌC

DƯỢC HỌC

Cuộc sống xã hội con người ngày càng phát triển,  nhu cầu cần được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng. Điều này khiến cho ngành nghề liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe luôn khát nguồn nhân lực. 
18/05/2018
NGÀNH XÉT NGHIỆM Y HỌC

NGÀNH XÉT NGHIỆM Y HỌC

Ngày nay ngành Xét nghiệm y học được xem là ngành nghề có nhiều triển vọng hấp dẫn bởi đây là ngành có tính ứng dụng trong cuộc sống khá cao và ngày càng giữ vị trí quan trọng trong công tác khám chữa bệnh
14/06/2017
NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học có khả năng thực hiện các kỹ thuật X-Quang thông thường và các kỹ thuật cao, phân tích được chất lượng kỹ thuật hình ảnh y học.
14/06/2017
Hình ảnh tại phòng thí nghiệm của sinh viên Dược

Hình ảnh tại phòng thí nghiệm của sinh viên Dược

Một số hình ảnh trong giờ thực hành, thực tập tại các phòng thí nghiệm khoa Dược - Trường Đại học Nam Cần Thơ
02/10/2015
 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top