Ngành Kỹ thuật môi trường
14/04/2017

Ngành Kỹ thuật môi trường - Mã ngành: D520320

 

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng cấp: Kỹ sư môi trường

Tổ hợp môn xét tuyển:

                                     - Toán, Lý, Hóa

                                     - Toán, Hóa, Sinh

                                     - Toán, Anh, Tin

                                     - Toán, Anh, Công nghệ

 

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, cùng với xu thế phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường sống. Vì vậy, trong các công ty lớn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thường có bộ phận chuyên trách đảm nhận công việc chuyên môn liên quan đến môi trường. Đó cũng là lý do ngành Kỹ thuật môi trường ra đời và hiện đang thu hút sự quan tâm của số đông giới trẻ. Kỹ thuật Môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững.

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường hướng đến việc đào tạo, trang bị cho sinh viên các nhóm kiến thức và kỹ năng như sau:

Về kiến thức: Sinh viên được trang bị kiến thức về hóa học, sinh học và công nghệ xử lý chất thải để áp dụng vào giải quyết các vấn đề về môi trường trong thực tế; kiến thức về nhận diện, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý và kiểm soát các chất gây ô nhiễm; kiến thức về các văn bản pháp lý về môi trường như: luật, thông tư, nghị định…. đang được áp dụng để quản lý môi trường. Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ  môi trường, thiết kế và triển khai các công trình xử lý môi trường.

Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề về chất lượng môi trường, năng lực thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường. Ngoài những kỹ năng chuyên môn, sinh viên còn được đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng khảo sát thực tế, phân tích tài liệu và sử dụng thông tin hiệu quả.

 

 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường có khả năng làm việc tại các vị trí như sau:

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm; bảo vệ môi trường thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất và kinh doanh như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục quản lý môi trường, các trung tâm kỹ thuật, công nghệ môi trường, Công ty Môi trường đô thị, Các ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty tư vấn thiết kế, Các nhà máy xí nghiệp...và các dự án xây dựng cơ bản...

- Quản lý, tư vấn, thiết kế, cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường, cấp thoát nước, các dự án bảo vệ môi trường trong và ngoài nước.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu các đề tài ở lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên tại  các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học...

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top