Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường
28/04/2017

 

 

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 


 Quản lý khai thác tài nguyên bền vững và bảo vệ môi trường là mục tiêu hàng đầu và là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên quốc gia đã làm nảy sinh hàng loạt các biến động về môi trường. Vấn đề ô nhiễm môi trường là một thách thức lớn mà nước ta đã và đang phải đương đầu gay gắt hiện nay và trong nhiều năm tới. Quản lý tài nguyên và môi trường hiện đang là một phần trong hệ thống quản lý nhà nước ở Việt Nam từ trung ương đến địa phương và đang yêu cầu một lực lượng cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp tốt để phục vụ trong lĩnh vực này. Vì vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về Quản lý Tài nguyên và Môi trường là chìa khóa của chiến lược quốc gia. Nó không những mang tính quy mô sâu rộng mà còn mang tính chất cấp thiết thời sự để giải quyết các vấn đề bức xúc về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững.

 

Mục tiêu đào tạo:

 

 

Mối tương tác giữa môi trường và hoạt động của con người

 

Chương trình đào tạo Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường tại Trường Đại học Nam Cần Thơ trang bị cho sinh viên các nhóm kiến thức và kỹ năng như sau:

  • Kiến thức cơ bản về hệ thống tiêu chuẩn, pháp luật và chính sách về tài nguyên và môi trường.
  • Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cơ chế hoạt động về các quá trình biến đổi hóa học, sinh học và vật lý của các thành phần môi trường, cơ chế lan truyền của các chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước và không khí.
  • Kiến thức và kỹ năng để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng; đánh giá thực trạng, tiềm năng và nguy cơ đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ đó đề ra các giải pháp giúp khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên bền vững.

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường.

 

 

  • Kiến thức về các kỹ thuật quan trắc môi trường, quy trình xử lý ô nhiễm môi trường.
  • Thực hiện được các dự án đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, cam kết bảo vệ môi trường.
  • Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường.

 

Thời gian đào tạo: 4 năm.

 

Bằng cấp: Kỹ sư.

 

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Trường ĐHNCT có khả năng đảm trách các công việc như sau:

  • Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên & môi trường như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học & Công nghệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường tại các quận, huyện, các Viện, Trường và các Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ và quản lý môi trường; tham gia quản lý tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia; công chức phụ trách Địa chính – Môi trường cấp xã.

 

 

           Kiểm tra môi trường tại                                  Dịch vụ Đánh giá tác động môi trường                    Hội thảo khoa học công nghệ

 hệ thống xử lý nước thải                                      và Kế hoạch bảo vệ môi trường                              về bảo vệ môi trường

 

  •  Làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vựctài nguyên và môi trường tại các cơ quan chính phủ, phi chính phủ và tư nhân. (Cụ thể: các dự án về bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thải, cải tạo môi trường, dịch vụ đánh giá tác động môi trường, lập cam kết môi trường, giám sát môi trường, các khu du lịch sinh thái,…).
  • Làm công việc chuyên môn liên quan đến quản lý môi trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trang trại, bệnh viện,...

  

Năm 2017, Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh theo 02 hình thức:

 

1. Xét tuyển theo Học bạ

- Xét tuyển theo học bạ 5 Học kỳ THPT (HK 1, 2 lớp 11, 12 và HK 1 lớp 12).

-  Xét tuyển theo học bạ 4 Học kỳ THPT (HK 1, 2 lớp 11,12) .

- Xét tuyển theo học bạ 2 Học kỳ THPT (HK 1, 2 lớp 12).

=> Tổng điểm trung bình tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm.

 

2. Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT

=> Có điểm Xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh – Truyền thông – Trường Đại học Nam Cần Thơ

Địa chỉ: số 168, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Số Điện thoại: 0292 3 798 168  - 0292 3798 222

Hotline: 0939 257 838               

Website: www.nctu.edu.vn


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top