Quản Lý Đất Đai
19/04/2016

Ngành Quản lý đất đai - Mã ngành: D850103

 

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng cấp: Kỹ sư Quản lý đất đai

Tổ hợp môn xét tuyển:

                                      - Toán, Lý, Hóa

                                      - Toán, Hóa, Sinh

                                      - Toán, Anh, Tin 

                                      - Toán, Anh, Công nghệ

 

1. GIỚI THIỆU

Đất đai là một tài nguyên quý giá, là một vấn đề rộng lớn và có liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Quản lý đất đai là cơ sở để hình thành một nền kinh tế quan trọng, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đảm bảo việc nâng cao hiệu quả cho việc quản lý và sử dụng đất đô thị, nông thôn theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật. Công việc của người làm trong lĩnh vực quản lý đất đai là đo đạc, vẽ, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá chất lượng bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, vị trí,…

Thực tế cho thấy quản lý đất đai là công việc hấp dẫn đối với một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động trẻ hiện nay. Sức hấp dẫn của công việc quản lý đất đai đến từ việc trực tiếp tham gia quản lý nhà đất, thông tin quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất, đền bù, giải tỏa,… Đặc biệt là một công việc ổn định, có thu nhập khá cao.

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Kỹ sư Quản lý đất đai hướng đến việc đào tạo, trang bị cho sinh viên các nhóm kiến thức và kỹ năng như sau:

Về kiến thức: Kỹ sư ngành Quản lý đất đai được trang bị khối kiến thức chuyên môn toàn diện về lý luận và thực tiễn của khoa học Quản lý đất đai, về hệ thống pháp luật và công nghệ quản lý đất đai trên nền tảng những kiến thức có liên quan của khoa học Địa lý, Trắc địa - Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Hệ thông tin đất đai, Ngoại ngữ chuyên ngành…; có kỹ năng về công nghệ Địa chính như đo đạc và thu thập dữ liệu về đất đai bằng các công nghệ tiên tiến (công nghệ toàn đạc, công nghệ GPS, công nghệ ảnh số...), thành lập các bản đồ chuyên đề (bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất...) dưới dạng số, thiết kế và vận hành các hệ thống thông tin đất đai...

Về kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường như giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,….; có kỹ năng lập bản đồ địa chính, xây dựng và biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên ngành…; có kỹ năng lập và quản lý hồ sơ địa chính, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kỹ năng định giá đất, lập và quản lý dự án đầu tư. Ngoài ra, sinh viên ngành còn được trang bị khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực.    

 

 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các mạng lưới địa chính, các sở ban ngành từ trung ương đến địa phương; tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về lĩnh vực đất đai, có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý và đánh giá các dự án phát triển đô thị, nông nghiệp, nông thôn; tham gia làm việc ở các trung tâm, công ty kinh doanh bất động sản, địa ốc, môi giới bất động sản, thẩm định giá đất...

 


 
Video clip
Top