Hotline

0939 257 838

Tin tức - Sự kiện

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ KINH TẾ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Được cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN
01/08/2017

Trường Đại học Nam Cần Thơ vinh dự được cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) vào ngày 26/7/2017. Tạp chí khoa học và kinh tế phát triển Trường ĐH Nam Cần Thơ là kênh thông tin đăng tải các hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường và của các đối tác hợp tác với trường trong thời gian tới.

Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ hay viết tắt là ISSN (tiếng Anh: International Standard Serial Number) là một dãy số độc nhất gồm tám chữ số, được dùng để nhận dạng một xuất bản phẩm nhiều kỳ dạng giấy in hoặc điện tử như tạp chí định kỳ, tạp chí chuyên khảo, báo, bản tin, xuất bản phẩm thông tin, niên giám, báo cáo thường niên, kỷ yếu hội nghị hay hội thảo, phụ trương hay phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ. Nhiều xuất bản phẩm có ở cả hai dạng in và điện tử nên được ISSN xếp vào hai loại là: ISSN in (p-ISSN) và ISSN điện tử (e-ISSN hay eISSN). Hệ thống ISSN được phác thảo như một tiêu chuẩn quốc tế ISO vào năm 1971 và được ấn hành với tên gọi ISO 3297 vào năm 1975. Tiểu ban ISO TC 46/SC 9 là cơ quan quản lý tiêu chuẩn này.

 


Top