TB Tập huấn kỹ năng viết hồ sơ xin việc, phỏng vấn
08/06/2018

THÔNG BÁO

V/v Tập huấn kỹ năng viết hồ sơ xin việc, phỏng vấn

                                                    

          Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-ĐHNCT ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Trường Đại học Nam Cần Thơ về việc tổ chức Ngày hội tuyển dụng việc làm,

Nay, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo việc tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng viết hồ sơ xin việc, phỏng vấn đến sinh viên các lớp như saU:

1. Mục đích:

Nhằm trang bị cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2018 và sinh viên có nhu cầu tìm hiểu những kỹ năng cần thiết về việc viết hồ sơ và phỏng vấn khi xin việc

2. Đối tượng:

-  Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2018:

+ Bậc Đại học các ngành: Dược học, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng (PR), Luật Kinh tế, Kiến trúc, Xây dựng, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường.

+ Bậc Cao đẳng ngành Dược học

- Sinh viên năm thứ 3 (học 4 năm) và năm thứ 4 (học 5 năm) các ngành: Dược học, Kiến trúc, Tài chính – Ngân hàng, Quan hệ công chúng (PR), Luật Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ thực phẩm…

3. Thực hiện:

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ;

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.

4. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 07h30, ngày 09/6/2018.

- Địa điểm: Hội trường lớn Khu D, Trường Đại học Nam Cần Thơ

Đề nghị sinh viên các lớp quan tâm và tham dự theo sự hướng dẫn và sắp xếp của Phòng Đào tạo và Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.

Trân trọng kính chào./.


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top