THÔNG BÁO nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9
27/08/2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2018

 

     Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

     Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Nam Cần Thơ;

    Nay, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018 như sau:

1. Nghỉ Lễ cả ngày 01/9/2018 (Thứ Bảy) và ngày 02/9/2018 (Chủ Nhật) đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ

2. Ngày 03/9/2018 (Thứ Hai) cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trở lại công tác, giảng dạy và học tập bình thường

       Riêng đối với những cán bộ, giảng viên, nhân viên được phân công trực Lễ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Nhà trường.

Đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.

 

  KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         (đã ký)

   

TS. Nguyễn Văn Quang


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top