Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chương trình chỉ 48 tín chỉ, thời gian học 18 tháng, sát với thị trường lao động toàn cầu, tính ứng dụng cao, đội ngũ giảng viên là những người được chọn lọc từ thực tế kinh doanh, quản trị thành công nên rất thích hợp với mọi đối tượng đã tốt nghiệp đại học tham gia.  
16/06/2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (BẰNG QUỐC TẾ)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (BẰNG QUỐC TẾ)

Chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy, thi kiểm tra, đánh giá chất lượng được Trường Đại học và Công nghệ Malaysia (MUST) quản lý và tổ chức giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế.
10/05/2018
 
Video clip
Top