HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English
| Khoa Cơ bản >> TỔNG QUAN
GIỚI THIỆU

01/01/2023

Khoa Cơ bản được thành lập theo QĐ số 07/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 28 tháng…
Khoa Cơ bản gồm 04 bộ môn: bộ môn Anh văn, bộ môn Toán,…
Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ