TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KĐCLGD
02/07/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KĐCLGD

 

Qua quá trình thực hiện công tác tự  đánh giá, quá trình đánh giá ngoài, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã hoàn thành đợt đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của trường được đánh giá đạt với tỷ lệ 10/10 thành viên Hội đồng thẩm định và công nhận kết quả KĐCLGD.

Vừa qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã được Trung tâm Kiểm định CLGD, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cấp GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC theo Quyết định số 91/QĐ-KĐCLGD ngày 29/6/2018.

 

Theo kế hoạch vào ngày 06/7/2018 Nhà trường sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định CLGD, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cấp.

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top