HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

10/07/2021

Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Thành ủy - Ủy ban nhân dân Tp. Cần Thơ đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Nam Cần Thơ

Đ/C PHẠM MINH CHÍNH - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ; Đ/C TRẦN THANH MẪN - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ: ĐI CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC CÓ LÃNH ĐẠO THÀNH ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ: Đ/C LÊ QUANG MẠNH - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ; Đ/C PHẠM VĂN HIỂU - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TP. CẦN THƠ; Đ/C TRẦN VIỆT TRƯỜNG - PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TP. CẦN THƠ; Đ/C NGUYỄN TRUNG NHÂN - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP. CẦN THƠ. CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG TS-LS NGUYỄN TIẾN DŨNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG, GS-TS. VÕ TÒNG XUÂN - HIỆU TRƯỞNG DANH DỰ NHÀ TRƯỜNG, TS. NGUYỄN VĂN QUANG - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, QUYỀN HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG, CÙNG CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM HIỆU VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG.

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ