HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

25/10/2018

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN &NV

  Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên

 

1.  Đội ngũ cán bộ quản lý cơ hữu

Hiện tại Nhà trường có 98 CBQL, trong đó có 5 người trong Hội đồng Quản trị (1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch, 3 Uỷ viên); 4 người trong Ban Giám hiệu (1 Hiệu trưởng, 3 Phó Hiệu trưởng); 7 Trưởng phòng, 5 Phó trưởng phòng; 2 Trưởng ban, 2 Phó trưởng ban; 4 Giám đốc trung tâm, 2 Phó giám đốc trung tâm; 1 Trưởng bộ phận; 5 Trưởng khoa/Quyền Trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa; 26 Trưởng bộ môn, 33 Phó Trưởng bộ môn, 01 Tổng biên tập, trong đó một số người kiêm nhiệm các vị trí.

 

2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường hiện có 553 giảng viên cơ hữu (vượt hơn 4 lần so với lúc cam kết thành lập trường), với cơ cấu học hàm và học vị như sau: 1 GS (0,18%), 10 PGS (1,81%), 52 Tiến sỹ (9,4%), 322 Thạc sỹ (58,23%), 168 Đại học (30.38%). Đội ngũ giảng viên được phân công giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

Song song đó, trường còn mời giảng một số giảng viên có thâm niên giảng dạy và có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học lớn về hợp tác giảng dạy tại trường : 01 PGS, 01 TS, 32 THS.

 

3. Đội ngũ kỹ thuật viên cơ hữu

           Nhà trường có đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ đáp ứng yêu cầu về số lượng (63 kỹ thuật viên, nhân viên trong đó có 5 Thạc sỹ, 26 Cử nhân, 4 Cao đẳng, 28 trung cấp và trình độ khác). Đội ngũ này hiện đang làm việc tại các phòng/ban chức năng, các bộ phận hỗ trợ, các phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, các trung tâm… và các văn phòng Đảng, Đoàn thể; có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ