HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

01/01/2023

Giới thiệu

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

1. GIỚI THIỆU

Khoa Sau đại học (SĐH) được thành lập theo quyết định số 10/QĐ-CTHĐT-ĐHNCT ngày 25/01/2022 có nhiệm vụ quản lý đào tạo sau đại học. Hiện nay, Khoa SĐH phụ trách quản lý đào tạo bậc thạc sĩ các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Dược lý và dược lâm sàng, Kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bậc tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1 Chức năng

Khoa SĐH có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý thống nhất, đề xuất chiến lược phát triển công tác đào tạo SĐH, đảm bảo chất lượng giáo dục; phối hợp với các đơn vị đào tạo quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên; bồi dưỡng kiến thức SĐH; liên kết đào tạo SĐH trong và ngoài nước.

2.2 Nhiệm vụ

2.2.1 Công tác tuyển sinh, học vụ, hành chính

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo và đơn vị chức năng đề xuất kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hàng năm và thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; hướng dẫn, giám sát các đơn vị có liên quan thực hiện các quy chế này.

- Quản lý tổ chức giảng dạy, hỗ trợ công tác học vụ, xử lý kết quả học tập của học viên SĐH. Kiểm tra hình thức luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Quản lý các hồ sơ, thủ tục xét, công nhận tốt nghiệp để Trường cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ;

-  Phối hợp soạn thảo các quy định cụ thể của Trường về giảng dạy và đào tạo SĐH. Hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo SĐH. Thường xuyên cập nhật các văn bản có liên quan đến đào tạo SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tiếp nhận các khiếu nại, khiếu tố trong quá trình đào tạo để trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

2.2.2. Quản lý chất lượng đào tạo

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo trong Trường xây dựng mới và cải tiến các chương trình đào tạo SĐH theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Nam Cần Thơ;

- Kiểm tra, giảm sát việc tổ chức giảng dạy, thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, thời khóa biểu của các đơn vị đào tạo SĐH;

- Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, cùng với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý chất lượng đào tạo SĐH của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo giám sát chất lượng và tiến độ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh.

2.2.3 Liên kết đào tạo sau đại học

-  Liên kết với các Viện, Trường trong nước để tổ chức đào tạo SĐH theo nhu cầu xã hội;

- Tổ chức liên kết đào tạo SĐH quốc tế.

2.2.4 Hỗ trợ công tác đào tạo

Phối hợp với các đơn vị trong trường về các hoạt động như sử dụng kinh phí trong công tác đào tạo SĐH; sắp xếp và sử dụng thiết bị, hội trường; lớp học phục vụ đào tạo và tuyển sinh sau đại học; phối hợp tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo đúng quy định; phối hợp tổ chức lễ tốt nghiệp.

2.2.5 Bồi dưỡng chuyên môn

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường bồi dưỡng ngoại ngữ để đạt trình độ theo quy định cho ứng viên và học viên SĐH; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho ứng viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh.

3. NHÂN SỰ

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Sau Đại học

4. HOẠT ĐỘNG

Tính đến năm 2022, Trường ĐHNCT đã đào tạo 04 khóa thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (đã tốt nghiệp 02 khóa) và 02 khóa thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế với gần 200 học viên.

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Khoa SĐH luôn chủ động nâng tầm chất lượng quản lý, tư vấn cho Trường hợp tác, liên kết đào tạo SĐH với các cơ sở giáo dục trong nước, đặc biệt là các nước có nền giáo dục tiên tiến; thường xuyên tư vấn điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng SĐH, nghiên cứu khoa học của học viên SĐH đạt chất lượng cao. Khoa SĐH phấn đấu trở thành một đơn vị quản lý đào tạo SĐH có uy tín, chất lượng, góp phần phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

6. LIÊN HỆ

Trưởng khoa:  PGS.TS. Lê Thanh Phong

                          Nhà giáo ưu tú

                          Nhà khoa học của nhà nông

                          Email: ltphong@nctu.edu.vn

Đảm nhận công tác quản lý chung đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và tạp chí khoa học

Chuyên viên: ThS. Hồ Nhật Phương Nhi

                        Email: hnpnhi@nctu.edu.vn

Phụ trách công tác học vụ, văn thư, hành chánh của Khoa

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ