Thông tin tuyển sinh

Tin tức tuyển sinh và hướng nghiệp

Ngành đào tạo

DƯỢC HỌC

16/07/2019

Dược học là một ngành khoa học nghiên cứu về dược phẩm trên 2 lĩnh vực chính gồm quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách sử dụng thuốc trong điều trị bệnh. Dược học được phân thành nhiều lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển...

Video clip
Top