HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

08/06/2019

Giới thiệu

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ


I. TỔNG QUAN


Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường Đại học Nam Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 28/12/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, với mục tiêu là “Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ phục vụ phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, khoa Kỹ thuật - Công nghệ từng bước xây dựng đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất và tham gia nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên.

Hiện nay khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện đào tạo đào tạo ba ngành, gồm ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, với phương châm đào tạo SV theo hướng ứng dụng, đáp ứng nguồn nhân lực trong khu vực.

 

Tầm nhìn: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, trường Đại học Nam Cần Thơ phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật; đơn vị đào tạo chất lượng theo hướng ứng dụng. Dự kiến giai đoạn 2018- 2022, khoa liên kết với một số đơn vị cùng chức năng thực hiện đào tạo Sau đại học thuộc các nhóm ngành đào tạo tại khoa.


Sứ mạng: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ là một khoa chuyên môn đảm nhận việc đạo tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm và công nghệ kỹ thuật hóa học; thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ và khu vực.

 

Mục tiêu: Đào tạo sinh viên có đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, tác phong mẫu mực trong công việc. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực thực hiện tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống thiết bị; có khả năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; có kỹ năng tổ chức, triển khai, thực hiện và chuyển giao công nghệ; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

 

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ


Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức, cơ sở sản xuất, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội;


Thực hiện biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập; tham gia công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên và sinh viên; quản lý và sử dụng an toàn, hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách.


Ban Chủ nhiệm khoa gồm có Trưởng khoa, các bộ môn và tập thể giảng viên thuộc các ngành công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm và công nghệ kỹ thuật hóa học.

 

III. HOẠT ĐỘNG


Qua 6 năm hình thành và phát triển, đến nay số sinh viên của Khoa là ….. , chia ….lớp. Sinh viên Khoa năng động, sáng tạo, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Câu lạc bộ Công nghệ thông tin thuộc Khoa là một sân chơi về học thuật, giúp sinh viên phát huy được kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, nhanh chóng tiếp cận tốt với công nghệ mới.


Năm 2017, Khoa có 2 sinh viên thuộc bộ môn Công nghệ thực phẩm tham gia nghiên cứu khoa học, dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Phan Phước Hiền. Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm khác do sinh viên Khoa tự thiết kế và thực hiện, như: hệ thống web trên nền Joomla; dụng cụ đo độ chua cho vùng đất phèn;

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN


Trong giai đoạn tiếp theo, Khoa tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng ứng dụng; tiếp tục bổ sung và điều chỉnh chương trình đào tạo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên ngày càng đáp ứng tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại đơn vị.


Với chủ trương nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hàng năm khoa có khoảng 50 đề tài được sinh viên tham gia nghiên cứu và thực hiện báo cáo. Các khóa luận được lưu trữ làm tài liệu tham khảo tại thư viện trường.


Phấn đấu Khoa được công nhận là tập thể lao động tiên tiến; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ