Tin tuyển sinh

HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
18/03/2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ÁP DỤNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2017:

-------------------------

Tham khảo cách viết phiếu đăng ký xét tuyển: 

 

 

 

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2017 tải v: tại đây

Hồ sơ tuyển sinh liên thông TCCN lên ĐH: tại đây


Top