HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
16/07/2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ÁP DỤNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2019:

-------------------------

 

 

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2019 tải v: TẠI ĐÂY

Hồ sơ tuyển sinh liên thông TCCN lên ĐH: tại đây


 
Video clip
Top