KHOA Y
08/06/2019

KHOA Y

 

1.      GIỚI THIỆU

KHOA Y được thành lập theo quyết định số 28/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Nam Cần Thơ để thực hiện chức năng đào tạo và nghiên cứ khoa học sức khỏe.

Tầm nhìn: KHOA Y phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo theo nhu cầu xã hội với tầm nhìn hướng đến là đơn vị đào tạo chất lượng cao, tạo nên thế hệ tri thức với các giá trị: trí tuệ, năng động, sáng tạo.

Sứ mệnh: Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trí tuệ, năng động, sáng tạo với những tri thức và kỹ năng toàn diện; tạo điều kiện cho người học phát triển năng lực bản thân nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong học tập và nghiên cứu; nâng cao kiến thức chuyên môn và khả năng hòa nhập hiệu quả vào thị trường lao động của quốc gia, khu vực và quốc tế.

Mục tiêu: Đào tạo thế hệ tri thức mới có đầy đủ năng lực thực hiện công việc chuyên môn và có khả năng tự học, tự nghiên cứu phát triển, luôn năng động sáng tạo trong công việc.

2.      CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Khoa Dược chịu trách nhiệm đào tạo, giảng dạy ngành Y khoa, Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, rèn luyện các kỹ năng thực hành chuyên ngành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên có thể vững vàng tay nghề.

Thường xuyên quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức, tác phong nghề nghiệp cho sinh viên,phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động ngoại khóa để trang bị thêm kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng sống cho sinh viên.

Quản lý giảng viên, nhân viên thuộc khoa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy lý thuyết và thực hành, thường xuyên có sáng kiến cải tiến trong việc sử dụng các dụng cụ, mô hình thực tập để đạt hiệu quả cao nhất.

Triển khai thực hiện viện nghiên cứu khoa học trong cả đội ngũ giảng viên và sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học được quan tâm và đầu tư để nâng cao lực nghiên cứu của giảng viên.

3.      HOẠT ĐỘNG

KHOA Y luôn hoàn thành nhiện vụ được giao, liên tục các năm đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Trong đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, khoa phối hợp với các tổ chức đoàn thể của trường tổ chức các hoạt động sinh viên nhằm tạo sân chơi, thúc đẩy học tập và rèn luyện kỹ năngcho các bạn sinh viên

 

4.      ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Định hướng phát triển KHOA Y trong thời gian tới

-          Đối với hoạt động đào tạo: sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trình độ, tập trung theo hướng nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của người học vào thực tế nghề nghiệp.

-          Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học: tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên và sinh viên cùng vớităng cường phát triển hợp tác quốc tế theo kế hoạch của trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của khoa.

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top