HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English
Nghiên cứu này xác định các nhân tố ảnh hưởng cơ…
Kinesin Eg5 có vai trò quan trọng trong phân chia tế bào,…
Trường Đại học Nam Cần thơ đi đầu về chế tạo sản phẩm “nước rửa tay DNC”…
Trường Đại Học Nam Cần Thơ chế tạo thành công thực phẩm bảo vệ…
DNC An Đường

13/04/2023

Năm 2022 tự hào Trường Đại Học Nam Cần Thơ bào chế thành công…
Đề tài nghiên cứu khoa học dự kiến thực hiện năm 2023
Đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện năm 2022
Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện năm 2021-2022
Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ