Hotline

0939 257 838

Tuyển sinh - đào tạo

Mô hình công trình kiến trúc của sinh viên khóa 2 ngành Kiến Trúc- Đại học Nam Cần Thơ
09/06/2016

Mô hình công trình kiến trúc "Nhà thờ Đức Bà Paris", "Cầu tháp London" và "Nhà hát Opera Sydney" do các bạn sinh viên lớp Kiến trúc Khóa 2- Đại học Nam Cần Thơ sáng tạo.

 

Nhà Thờ Đức Bà Paris

 

Nhà Hát Opera Sydney

 

Cầu Tháp LonDon

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE


Top