HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English
| Trang chủ >> TUYỂN SINH
Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo trình…
Trường Đại học Nam Cần Thơ - điểm chuẩn trúng tuyển của phương thức xét…
Trường Đại học Nam Cần Thơ (mã trường DNC) thông báo điều chỉnh…
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính…
Trường Đại học Nam Cần Thơ (mã trường DNC) thông báo tổ chức…
Trường Đại học Nam Cần Thơ điều chỉnh lịch tiếp nhận hồ sơ, ôn tập tuyển sinh…
Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ