HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

19/08/2019

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp Trường Đại học Nam Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 56/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 28/10/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Nam Cần Thơ.


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng:
Tham mưu cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu về công tác tổ chức, quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa nhà Trường với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tham mưu, đề xuất và thực hiện các hoạt động tư vấn việc làm, các hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho sinh viên; tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động nhằm hỗ trợ việc làm, nơi thực tập cho sinh viên.
- Vận động các nguồn tài trợ học bổng, trang thiết bị phục vụ học tập từ các công ty, doanh nghiệp và cơ quan.


2. Nhiệm vụ
- Công tác phát triển nghề nghiệp và giới thiệu việc làm
+ Phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, huấn luyện kỹ năng, phương pháp học tập, hội thi học thuật, giao lưu giữa doanh nghiệp và SV,…
+ Phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị chức năng tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với các đơn vị sử dụng lao động, giúp bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết phù hợp với công việc sau khi tốt nghiệp
+ Phối hợp với các đơn vị trong Trường liên hệ với các cơ sở sản xuất, các công ty tuyển dụng lao động để hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp. Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về việc làm, chỗ thực tập; khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm, chỗ thực tập cho sinh viên.
- Công tác quan hệ hợp tác doanh nghiệp:
+ Thường xuyên giữ liên lạc với các doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp. Đồng thời hợp tác thực hiện các khóa học nâng cao, các chuyên đề ngắn hạn, dài hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp.
+ Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề Trường đang đào tạo và thông tin phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng công việc của SV sau khi ra trường.
+ Tiếp nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp nhằm cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế và đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.
+ Vận động các nguồn tài trợ học bổng, trang thiết bị phục vụ học tập từ các công ty, doanh nghiệp và cơ quan.

 

III. HOẠT ĐỘNG
1. Bộ phận Hợp tác doanh nghiệp
Phối hợp tổ chức thực hiện các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa trường với các doanh nghiệp để tìm địa điểm tham quan, thực tập, tìm nguồn học bổng cho học sinh, sinh viên. Hợp tác với doanh nghiệp về đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội
2. Bộ phận Tư vấn và giới thiệu việc làm
Giới thiệu và tư vấn việc làm; cung ứng lao động; nghiên cứu và tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác lao động và việc làm. Điều tra, thống kê việc làm của sinh viên. Theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức và cá nhân sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.
3. Bộ phận Tư vấn và hỗ trợ sinh viên
Hỗ trợ sinh viên có trong học tập, tổ chức các hoạt động tư vấn các vấn đề tâm lý-xã hội cho sinh viên.
4. Bộ phận Đào tạo kỹ năng và văn phòng
Quản lý văn thư, lưu trữ, tổ chức các sự kiện; tổ chức các buổi giao lưu nghề nghiệp, hội thảo, lớp bồi dưỡng các kỹ năng, phương pháp làm việc cho người học trước khi ra trường. Triển khai các khóa học hợp tác, liên kết với doanh nghiệp.

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG
Xây dựng trung tâm thành một cơ sở uy tín, tin cậy hỗ trợ sinh viên những kỹ năng cần thiết khi ra trường đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp trong tương lai

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ