HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

09/06/2019

Giới thiệu

Phòng Công tác Chính trị - Quản lý sinh viên

 

GIỚI THIỆU

Phòng Công tác Chính trị - Quản lý sinh viên (CTCT&QLSV) được thành lập theo Quyết định số 25A/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 10 tháng 9 năm 2013, một trong các phòng, ban trực thuộc Trường Đại học Nam Cần Thơ.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng CTCT&QLSV có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về thực hiện công tác quản lý SV theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường.

Cụ thể, Phòng CTCT&QLSV thực hiện các nhiệm vụ như sau: tổ chức sinh hoạt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên (SV); tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học và môi trường sinh hoạt của sinh viên; phổ biến, giáo dục pháp luật, văn - thể - mỹ trong SV; tổ chức thi đua, khen thưởng, kỷ luật, việc chấp hành nội quy, quy chế của SV; thực hiện đánh giá, quản lý bình xét điểm rèn luyện SV; tham mưu công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập và Đội tự quản của Trường; công tác chế độ chính sách liên quan đến SV (miễn giảm học phí; trợ cấp xã hội; xét cấp học bổng cho SV, …); quản lý hoạt động của Ban cán sự lớp và thực hiện công tác ngoại trú; quản lý hồ sơ của SV; quản lý hồ sơ SV sau tốt nghiệp; xác nhận cho SV thực hiện vay vốn tín dụng, xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, sơ yếu lý lịch, …;

Ngoài ra, phòng CTCT&QLSV phối hợp cùng các đơn vị trong nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho SV đầu khóa học, đầu năm học và cuối khóa học; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu và dịch vụ sinh viên theo quy định; thực hiện khám sức khỏe theo quy định cho HSSV.

 

NHÂN SỰ

Hiện nay, phòng CTCT&QLSV gồm các Tổ văn phòng; Tổ Y tế; Tổ tự quản - quản lý nề nếp, tác phong SV. Tất cả cán bộ, chuyên viên của Phòng luôn đoàn kết, quyết tâm cao, ý thức tự giác cùng nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

HOẠT ĐỘNG

Qua 05 năm hoạt động, phòng CTCT&QLSV đã được những thành tích như sau:

-        Năm 2014-2015: đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

-        Năm 2015-2016: đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

 

ĐỊNH HƯỚNG

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, cùng với sự cố gắng không ngừng của các cá nhân, phòng CTCT&QLSV đã đề ra mục tiêu phấn đấu phát triển trong các năm tới, cụ thể như sau:

- Tiếp tục củng cố phòng CTCT&QLSV là địa chỉ tin cậy của SV, hỗ trợ SV và thực hiện tốt các chính sách cho SV khi học tập tại trường.

- Tập trung mọi hoạt động hướng đến SV, cổ động tinh thần học tập, tạo mọi điều kiện cho SV được đến lớp học; phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, phấm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp.

- Phối hợp thực hiện công tác liên hệ với doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhằm hỗ trợ SV trong thực hiện kế hoạch tốt nghiệp.

Công tác SV trong thời gian vừa qua được đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, góp phần giữ vững an toàn về an ninh trật tự trong nhà trường, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của trường Trường Đại Học Nam Cần Thơ

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ