Thông báo mới

Thông báo Tổ chức lễ phát bằng tôt nghiệp cho SV liên thông khóa tuyển sinh 2014 và 2015 (đợt 1)

Thông báo Tổ chức lễ phát bằng tôt nghiệp cho SV liên thông khóa tuyển sinh 2014 và 2015 (đợt 1)

Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên liên thông đại học niên khóa (2014 – 2018) và (niên khóa 2015-2019) – đợt 1 được xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 như sau:
03/04/2019
 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top