Thông báo mới

TB Làm đơn giảm học phí HKI năm học 2019-2020 đối với các sinh viên khóa 3, 4, 5, 6 thuộc đối tượng miễn giảm học phí đang học tập tại trường

TB Làm đơn giảm học phí HKI năm học 2019-2020 đối với các sinh viên khóa 3, 4, 5, 6 thuộc đối tượng miễn giảm học phí đang học tập tại trường
31/07/2019
TB Thay đổi mức Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HSSV đang theo học tại Trường

TB Thay đổi mức Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HSSV đang theo học tại Trường

Thông báo Thay đổi mức Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HSSV đang theo học tại Trường
17/07/2019
TB Tuyển dụng nhân sự Tháng 7/2019

TB Tuyển dụng nhân sự Tháng 7/2019

Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo Tuyển dụng nhân sự Tháng 07/2019
17/07/2019
TB Tuyển dụng nhân sự tháng 7/2019

TB Tuyển dụng nhân sự tháng 7/2019

Thông báo Tuyển dụng nhân sự tháng 7/2019
17/07/2019
TB Tập Đoàn Nam Miền Nam tuyển dụng nhân sự 7/2019

TB Tập Đoàn Nam Miền Nam tuyển dụng nhân sự 7/2019

Thông báo Tập Đoàn Nam Miền Nam tuyển dụng nhân sự 7/2019
17/07/2019
TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 04/TM-ĐHNCT

TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 04/TM-ĐHNCT

TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 04/TM-ĐHNCT
29/06/2019
TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 03/TM-ĐHNCT

TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 03/TM-ĐHNCT

TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 03/TM-ĐHNCT
29/06/2019
 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top