Thông báo mới

TB Tuyển dụng nhân sự tháng 7/2019

TB Tuyển dụng nhân sự tháng 7/2019

Thông báo Tuyển dụng nhân sự tháng 7/2019
17/07/2019
TB Tập Đoàn Nam Miền Nam tuyển dụng nhân sự 7/2019

TB Tập Đoàn Nam Miền Nam tuyển dụng nhân sự 7/2019

Thông báo Tập Đoàn Nam Miền Nam tuyển dụng nhân sự 7/2019
17/07/2019
TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 04/TM-ĐHNCT

TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 04/TM-ĐHNCT

TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 04/TM-ĐHNCT
29/06/2019
TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 03/TM-ĐHNCT

TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 03/TM-ĐHNCT

TB THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH SỐ 03/TM-ĐHNCT
29/06/2019
Thông báo Tổ chức lễ phát bằng tôt nghiệp cho SV liên thông khóa tuyển sinh 2014 và 2015 (đợt 1)

Thông báo Tổ chức lễ phát bằng tôt nghiệp cho SV liên thông khóa tuyển sinh 2014 và 2015 (đợt 1)

Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên liên thông đại học niên khóa (2014 – 2018) và (niên khóa 2015-2019) – đợt 1 được xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 như sau:
03/04/2019
 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top