Hotline

0939 257 838

Giới thiệu tổng quan

Lịch sử hình thành
29/07/2015

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG

Trường Đại học Nam Cần Thơ đã được thành lập theo Quyết định số: 230/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1335/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP NHÀ TRƯỜNG

  1. NGND.GS.TS Võ Tòng Xuân                     – Chủ tịch Hội đồng sáng lập
  2. TS-LS Nguyễn Tiến Dũng                        – Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập
  3. PGS. TS. Đào Duy Huân                          – Ủy viên Hội đồng sáng lập
  4. Ths. Trịnh Huề                                      – Ủy viên Hội đồng sáng lập
  5. Bà Đỗ Bạch Tuyết                                  – Ủy viên Hội đồng sáng lập
  6. Ông Phan Thành Chính                            – Ủy viên Hội đồng sáng lập

 II. SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

Sứ mạng:

Trường Đại học Nam Cần Thơ là nơi cung cấp cho người học những tri thức và thể lực toàn diện, tạo mọi cơ hội để đạt được kết quả xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, trong việc làm của những ngành mà Nhà trường đang đào tạo: Dược học, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quan hệ Công chúng (PR), Kỹ thuật Công trình xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật hóa, Luật Kinh tế, Kỹ thuật môi trường và Công nghệ thực phẩm; Phát triển năng lực bản thân có khả năng hòa nhập hiệu quả vào thị trường lao động của khu vực, của quốc gia và toàn cầu.

Tầm nhìn:

Đến năm 2030, Trường Đại học Nam Cần Thơ trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực dược học, kiến trúc, xây dựng, quản trị kinh doanh, tài chính và quản lý đất đai có chất lượng, uy tín, xếp vào top 15 trong các cơ sở đào tạo ở phía Nam. Xây dựng Trường trở thành trường Đại học theo hướng nghiên cứu ứng dụng.

  Hệ thống giá trị cốt lõi:

   ·   Năng động

   ·   Sáng tạo

   ·   Trung thực

   ·   Thực tiễn

   ·   Chất lượng

   ·   Hiệu quả

   ·   Phát triển bền vững.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030:

 - Mục tiêu chung: Xây dựng Trường Đại học Nam Cần Thơ  thành một cơ sở đào tạo đa ngành, một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực Dược học, Xây dựng, Kiến trúc, Tài chính,  Quản trị Kinh doanh, Quản lý đất đai, Truyền thông đạt chuẩn quốc gia; một số ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam.

- Các mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

Về đào tạo: Tăng quy mô đào tạo hợp lý trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Phấn đấu đến năm 2030 đạt quy mô đào tạo các bậc đại học: Đại học 15.000 sinh viên trong đó hệ chính quy 10.000 sinh viên, hệ không chính quy 5.000 sinh viên; Đào tạo thạc sĩ  300 học viên, nghiên cứu sinh 15 học viên. Đào tạo 9 ngành bậc đại học với 18 chuyên ngành, 3 chuyên ngành cao học, 1 chuyên ngành nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đến năm 2030 năng lực, trình độ đào tạo các bậc học của trường đạt trình độ chung các trường đại học kinh tế hàng đầu trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, tiến tới đạt trình độ đào tạo một số chuyên ngành bằng các đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

Về nghiên cứu khoa học: Xây dựng Trường Đại học Nam Cần Thơ thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực kinh tế, dược, kỹ thuật của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, thực hiện được các đề tài, chương trình nghiên cứu lớn, tập trung, có khả năng tập hợp các nhà khoa học nhăm giải quyết những yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của khu vực. Phấn đấu trong giai đoạn 5 năm 2015 – 2020 triển khai nghiên cứu 1 - 2 đề tài cấp tỉnh, 10 đề tài cấp cấp Trường của giáo viên và 10 đề tài của sinh viên và giai đoạn từ 2021 - 2030  triển khai nghiên cứu 3-4 đề tài cấp tỉnh, 30 đề tài cấp cấp Trường của giáo viên và 30 đề tài của sinh viên tham gia các giải cấp Bộ, cấp trường và giải nghiên cứu khoa học thành đoàn.

Về hợp tác quốc tế: Mở rộng hợp tác quốc tế với Đại học HELP Malaysia, 1 trường đại học của Hoa Kỳ trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động Khoa học công nghệ và đào tạo của Nhà trường. Phấn đấu trong giai đoạn 2015 – 2020 xây dựng và liên kết thực hiện 2 – 3 dự án liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến khu vực và thế giới; Giai đoạn 2021 – 2030, liên kết thực hiện 4– 5 dự án liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến khu vực và thế giới.

Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ: Xây dựng đội ngũ đảm bảo về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH. Trong giai đoạn 2015 – 2020 có 5 khoa, 5 Phòng, Trung tâm tư vấn đào tạo kinh tế và kỹ thuật; Giai đoạn 2015 – 2020 có 10 khoa, 9 Phòng, 3 Trung tâm. Phấn đấu đến năm 2020 ổn định quy mô đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường từ 250 – 350 người, cán bộ giảng dạy có trình độ Thạc sĩ trở lên chiếm 80%, trong đó có trên 20% tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư và đến năm 2030 có 450- 500 giảng viên, trong đó Tiến sĩ, PGS, GS chiếm 30%. 

Về cơ sở vật chất và tài chính: Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng điều kiện giảng đường, phòng thực hành, trụ sở làm việc, đến năm 2030 xây dựng hoàn chỉnh theo hướng hiện đại cơ sở vật chất của Trường bao gồm: hệ thống phòng học, phòng thực hành, ký túc xá, phòng làm việc đảm bảo môi trường đào tạo chất lượng đạt chuẩn các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực. Thực hiện đa dạng hóa nguồn thu, sử dụng có hiệu quả các nguồn thu phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao đời sống cho giáo chức, viên chức và đầu tư phát triển Nhà trường.


Top