Ngành đào tạo

Dược học

Dược học

Sinh viên được đào tạo những kiến thức cơ bản về khoa học, y học và dược học, kiến thức chuyên môn cơ bản để tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; kiến thức chuyên môn cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, phân phối và tư vấn...
19/04/2016
KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học có khả năng thực hiện các kỹ thuật X-Quang thông thường và các kỹ thuật cao, phân tích được chất lượng kỹ thuật hình ảnh y học.
05/06/2018
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

Ngày nay ngành Xét nghiệm y học được xem là ngành nghề có nhiều triển vọng hấp dẫn bởi đây là ngành có tính ứng dụng trong cuộc sống khá cao và ngày càng giữ vị trí quan trọng trong công tác khám chữa bệnh
22/05/2018
LUẬT

LUẬT

Trong xu hướng toàn cầu hóa, các doanh nghiệp hợp tác và cạnh tranh với nhau phải dựa trên nền tảng pháp luật. Nắm vững pháp luật là một trong những điều kiện quyết định thành công và tránh được những rủi ro dẫn đến thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp. 
22/05/2018
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Trong xu hướng phát triển của xã hội hiện đại, Việt Nam coi công nghiệp ô tô là ngành quan trọng, cần ưu tiên phát triển để góp phần công nghiệp hóa đất nước.
22/05/2018
Bất động sản

Bất động sản

Cử nhân BĐS được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường, kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh hiện đại; nắm vững kiến thức chuyên sâu, các nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai và thị trường BĐS, kiến thức chuyên sâu và các nghiệp vụ về đầu tư kinh doanh và...
21/04/2016
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, kiến thức cơ bản như mạng máy tính, hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm…
21/04/2016
Quản Trị Dịch Vụ Du lịch & Lữ Hành

Quản Trị Dịch Vụ Du lịch & Lữ Hành

Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được trang bị những kiến thức về thực thi, điều hành và quản lý các công việc liên quan đến công việc sản xuất, cung ứng dịch vụ du lịch, lữ hành ở các tổ chức kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn và các tổ chức...
21/04/2016
Luật kinh tế

Luật kinh tế

Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về kinh tế cũng như những kiến thức cơ bản về luật để sinh viên có thể vận dụng kiến thức luật trong các hoạt động kinh tế. Phát triển kỹ năng tư vấn pháp lý trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, nghiệp vụ tố tụng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, khả...
21/04/2016
Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Sinh viên được đào tạo kiến thức chuyên môn liên quan đến chất lượng, công nghệ, thiết kế, chế tạo và dịch vụ trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển về hóa chất, thực phẩm. Có thể thiết kế các giải pháp kỹ thuật về quy trình công nghệ, tính toán kỹ...
21/04/2016
Kế Toán

Kế Toán

Cử nhân Kế toán được đào tạo kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán,...
19/04/2016
Quản Lý Đất Đai

Quản Lý Đất Đai

Kỹ sư ngành Quản lý đất đai được trang bị khối kiến thức chuyên môn toàn diện về lý luận và thực tiễn của khoa học Quản lý đất đai, về hệ thống pháp luật và công nghệ quản lý đất đai trên nền tảng những kiến thức có liên quan của khoa học Địa lý, Trắc địa - Bản...
19/04/2016
Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Sinh viên được trang bị kiến thức về hóa học, sinh học và công nghệ xử lý chất thải để áp dụng vào giải quyết các vấn đề về môi trường trong thực tế; kiến thức về nhận diện, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp về...
19/04/2016
Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Sinh viên ngành “Công nghệ thực phẩm” được đào tạo kiến thức nền tảng, chuyên sâu về hóa học, sinh học; vệ sinh an toàn thực phẩm; nguyên liệu chế biến và quy trình phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm; phương pháp chế biến thực phẩm; thiết kế quy trình...
19/04/2016
Kỹ Thuật Công trình Xây Dựng

Kỹ Thuật Công trình Xây Dựng

SV được trang bị kiến thức về quy hoạch, thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, có khả năng giám sát các công trình xây dựng, khả năng phát hiện và giải quyết những sự cố thông thường trong quá trình xây dựng. Các việc cụ thể: kỹ sư xây...
19/04/2016
Kiến Trúc

Kiến Trúc

Sinh viên được trang bị và rèn luyện những đức tính, kỹ năng cần thiết qua môi trường làm việc chuyên nghiệp, biết vận dụng kiến thức và công nghệ vào thực hành thiết kế kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, công trình công nghiệp, công trình...
19/04/2016
 
Video clip
Top