HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

12/10/2022

Ngành đào tạo - sau đại học

Danh sách ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ toàn trường

STT Mã ngành Tên ngành
1 9340101 Quản trị kinh doanh

 

Danh sách ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ toàn trường

STT Mã ngành Tên ngành
1 8340101 Quản trị kinh doanh
2 8380107 Luật kinh tế
3 8720205 Dược lý và Dược lâm sàng
4 8480201 Công nghệ thông tin
5 8810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
6 8520130 Kỹ thuật ô tô
7 8380101 Luật

 

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ