HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English
Nghị Định Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo…
Ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số…
Ngày 29/11/2021 Trường ĐH Nam Cần Thơ ban hành quyết định về Quy định…
Ngày 6/6/2021 Trường Đại học Nam Cần Thơ ban hành Quyết định số 413/ĐHNCT.
Ngày 24/12/2020 Trường Đại học Nam Cần Thơ ra quyết định ban hành…
Để đưa hoạt động NCKH vào nề nếp và quản lý các đề tài…
Quản lý hoạt động khoa học công nghệ trường Đại Học Nam Cần Thơ (sau…
Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ