HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

14/09/2023

Quyết định số 2659/QĐ-BGDĐT ngày 14/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Nam Cần Thơ đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đại học

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ