HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English
Kê khai khối lượng công tác hoạt động khoa học năm học 2022-2023.
Ngày 31/5/2023 căn cứ kết quả xét duyệt của các hội đồng xét…
​​​​​​​Các đề xuất sau đây nhằm giúp các trường Đại học…
Phòng NCKH-HTQT xin thông báo về việc bảo vệ đề cương đề tài…
Thông báo Danh mục Đề tài chuẩn bị bảo vệ Đề cương/thuyết minh…
Thông báo Phê duyệt Danh mục Giáo trình năm 2022-2023
Thông báo Danh mục Đề tài/Giáo trình thông…
Thông báo Đăng ký Đề tài/Giáo trình năm…
Thông báo Phê duyệt danh mục Giáo trình năm 2021-2022
Thông báo Phê duyệt danh mục Đề tài năm 2021-2022
Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ