HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

07/04/2023

Trung Tâm Phát Triển và Ứng Dụng Phần Mềm DNC

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DNC

 

1. GIỚI THIỆU
Trung Tâm Phát Triển và Ứng Dụng Phần Mềm DNC được thành lập theo quyết định số: 26/QĐ-CTHĐT-ĐHNTC ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng trường – Trường Đại học Nam Cần Thơ

Tập thể nhân sự Trung Tâm Phát Triển và Ứng Dụng Phần Mềm DNC

 

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1 Chức năng

Trung Tâm Phát Triển và Ứng Dụng Phần Mềm DNC là đơn vị nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

  1.  

2.2 Nhiệm vụ

Nhiệm vụ trọng tâm của Trung Tâm Phát Triển và Ứng Dụng Phần Mềm DNC đó là phục vụ công cuộc chuyển đổi số trong nhà trường, công tác đào tạo ngày càng phát triển về quy mô và đa dạng ngành đào tạo của nhà trường. Đồng thời tạo nên một môi trường giảng dạy, học tập một cách hiện đại; xây dựng môi trường nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết song hành với thực tiễn của khối ngành công nghệ thông tin. Với mong muốn tạo ra các sản phẩm về công nghệ thông tin và phần mềm để phục vụ nhu cầu học tập, thực hành cho sinh viên khối ngành công nghệ thông tin của nhà trường. Ngoài ra, nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ thông tin và phần mềm để cung cấp, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường. Triển khai các lớp ngắn hạn cho sinh viên để nâng cao kỷ năng làm việc cho các em trước khi ra trường trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhất là trong lĩnh vực AI và IoT.

3. NHÂN SỰ

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trung Tâm Phát Triển và Ứng Dụng Phần Mềm DNC

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với mô hình đại học doanh nghiêp của Trường Đại Học Nam Cần Thơ DNC, Trung tâm phát triển và ứng dụng phần mềm DNC hoạt động theo định hướng của Hội đồng Nhà trường và Ban Giám hiệu, cụ thể như sau:

  • Phục vụ với mức độ tốt nhất cho công cuộc thực hiện chuyển đổi số của nhà trường.
  • Phát triển sản phẩm công nghệ thông tin và phần mềm: Trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin và phần mềm để đáp ứng nhu cầu của sinh viên, nhà trường và thị trường lao động.
  • Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước: Trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để cập nhật và áp dụng các công nghệ mới, nâng cao năng lực đào tạo và sản xuất.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập và thực tập: Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và thực tập bằng cách đầu tư vào cơ sở vật chất, thiết bị, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng mềm và năng lực chuyên môn.
  • Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đoàn kết: Trung tâm sẽ tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đoàn kết để đội ngũ cán bộ, lập trình viên luôn có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và hướng đến mục tiêu chung của Trung tâm.
  • Phối hợp với Khoa Công Nghệ Thông Tin chọn lọc các đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Công Nghệ Thông Tin để nghiên cứu và thực hiện nhằm đưa ra những sản phẩm đáp ứng theo yêu cầu của nhà trường cũng như của thị trường lao động.

Với sự quan tâm đầu tư của Hội đồng quản trị, lãnh đạo Nhà trường và sự nỗ lực của tập thể Trung Tâm, trong một tương lai không xa, Trung Tâm Phát Triển và Ứng Dụng Phần Mềm DNC sẽ trở thành một địa chỉ ứng dụng và phát triển phần mềm đáng tin cậy, phục vụ sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, vững chắc của nhà trường và vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ