HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

27/01/2023

Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo tuyển dụng nhân sự

   Do nhu cầu nhân sự nhằm đáp ứng tốt công việc theo sự phát triển của Trường Đại học Nam Cần Thơ, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo tuyển dụng những vị trí sau:

I. Vị trí tuyển dụng:

1. Bác sĩ Đa khoa: 05 BS

- Công việc: Phụ trách công việc khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hoặc giảng dạy tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

- Điều kiện: Bác sĩ có trình độ chuyên khoa I; II, thạc sĩ trở lên. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề hoặc có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học.

2. Giảng viên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính: 10 GV

- Công việc: Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, ứng dụng CNTT Cơ bản, ứng dụng CNTT nâng cao.

 • Giảng dạy các môn học theo tiến độ và đề cương của Trường;
 • Xây dựng đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
 • Coi thi, chấm thi theo qui định;
 • Quản lý lớp học theo qui định của nhà trường;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn thuộc chuyên ngành;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp bộ môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của bộ môn.

- Điều kiện: tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính trình độ thạc sĩ trở lên. Ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 02 năm trở lên.

3. Giảng viên ngành Quản trị du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoặc Quản trị nhà hàng, khách sạn: 10 GV

- Công việc: Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc ngành Quản trị du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoặc Quản trị nhà hàng, khách sạn.

 • Giảng dạy các môn học theo tiến độ và đề cương của Trường;
 • Xây dựng đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
 • Coi thi, chấm thi theo qui định;
 • Quản lý lớp học theo qui định của nhà trường;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn thuộc chuyên ngành;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp bộ môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của bộ môn.

- Điều kiện: tốt nghiệp ngành Quản trị du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoặc Quản trị nhà hàng, khách sạn trình độ thạc sĩ trở lên. Ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 02 năm trở lên.

4. Giảng viên ngành Logistics, Quản lý công nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng: 10 GV

- Công việc: Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc ngành Logistics, Quản lý công nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng.

 • Giảng dạy các môn học theo tiến độ và đề cương của Trường;
 • Xây dựng đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
 • Coi thi, chấm thi theo qui định;
 • Quản lý lớp học theo qui định của nhà trường;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn thuộc chuyên ngành;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp bộ môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của bộ môn.

- Điều kiện: tốt nghiệp ngành Logistics, Quản lý công nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng trình độ thạc sĩ trở lên. Ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 02 năm trở lên.

5. Giảng viên ngành Kinh tế số, Marketing: 05 GV

- Công việc: Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc ngành Kinh tế số, Marketing.

 • Giảng dạy các môn học theo tiến độ và đề cương của Trường;
 • Xây dựng đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
 • Coi thi, chấm thi theo qui định;
 • Quản lý lớp học theo qui định của nhà trường;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn thuộc chuyên ngành;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp bộ môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của bộ môn.

- Điều kiện: tốt nghiệp ngành Kinh tế số, Marketing trình độ thạc sĩ trở lên. Ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 02 năm trở lên.

6. Giảng viên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Truyền thông đa phương tiện: 05 GV

- Công việc: Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Truyền thông đa phương tiện.

 • Giảng dạy các môn học theo tiến độ và đề cương của Trường;
 • Xây dựng đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
 • Coi thi, chấm thi theo qui định;
 • Quản lý lớp học theo qui định của nhà trường;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn thuộc chuyên ngành;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp bộ môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của bộ môn.

- Điều kiện: tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Truyền thông đa phương tiện trình độ thạc sĩ trở lên. Ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 02 năm trở lên.

7. Giảng viên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học: 05 GV

- Công việc: Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học.

 • Giảng dạy các môn học theo tiến độ và đề cương của Trường;
 • Xây dựng đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
 • Coi thi, chấm thi theo qui định;
 • Quản lý lớp học theo qui định của nhà trường;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn thuộc chuyên ngành;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp bộ môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của bộ môn.

- Điều kiện: tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, xét nghiệm y học trình độ thạc sĩ trở lên. Ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 02 năm trở lên.

8. Giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật Cơ khí động lực: 06 GV

- Công việc: Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật Cơ khí động lực.

 • Giảng dạy các môn học theo tiến độ và đề cương của Trường;
 • Xây dựng đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
 • Coi thi, chấm thi theo qui định;
 • Quản lý lớp học theo qui định của nhà trường;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn thuộc chuyên ngành;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp bộ môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của bộ môn.

- Điều kiện: tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật Cơ khí động lực trình độ thạc sĩ trở lên. Ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 02 năm trở lên.

9. Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh: 06 GV

- Công việc: Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc ngành Ngôn ngữ Anh.

 • Giảng dạy các môn học theo tiến độ và đề cương của Trường;
 • Xây dựng đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
 • Coi thi, chấm thi theo qui định;
 • Quản lý lớp học theo qui định của nhà trường;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn thuộc chuyên ngành;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp bộ môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của bộ môn.

- Điều kiện: tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh trình độ thạc sĩ trở lên. Ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 02 năm trở lên.

10. Nhân viên văn phòng: 02 NV

- Công việc: làm việc tại Trường.

- Điều kiện: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật. Ưu tiên sinh viên Đại học Nam Cần Thơ.

 

II. Chính sách tiền lương

+ Lương theo thỏa thuận.

+ Được ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc và có chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN… đầy đủ.

+ Vượt định mức tiết chuẩn thì được tính tiền làm vượt giờ.

+ Được thưởng dịp Lễ, Tết

III. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin việc

2. Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có chứng thực).

3. Lý lịch khoa học.

4. Giấy khám sức khỏe

5. Bản sao CCCD hoặc Bản sao CMND + sổ hộ khẩu

(Lưu ý: chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu)

* Thời gian nộp hồ sơ

- Ứng viên nộp hồ sơ hạn chót đến hết 17h00, ngày 27/02/2023.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Nam Cần Thơ

Số 168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0292 3798 668

Email: phongtc-hc@nctu.edu.vn

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ