HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

01/01/2023

GIỚI THIỆU

KHOA CƠ BẢN

 

1. GIỚI THIỆU

Khoa Cơ bản được thành lập theo QĐ số 07/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Nam Cần Thơ. Những ngày đầu mới thành lập, Khoa Cơ bản có các bộ môn là bộ môn Toán, bộ môn Lý luận chính trị và bộ môn Giáo dục thể chất. Tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Khoa Cơ bản thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy, viết giáo trình và nghiên cứu khoa học trong các lãnh vực chuyên môn.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng của Khoa Cơ bản được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nam Cần Thơ; thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Đại diện cán bộ, giảng viên Khoa Cơ bản

Nhiệm vụ cụ thể của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Khoa Cơ bản là xây dựng đề cương chi tiết các học phần trong các chương trình đào tạo; giảng dạy các học phần khoa học cơ bản; tham gia nghiên cứu khoa học và một số hoạt động giáo dục và đào tạo; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành của Nhà trường; tổ chức biên soạn, hiệu chỉnh đề cương chi tiết các học phần khoa học cơ bản nhằm đảm bảo tính thống nhất trong chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển bộ môn; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; tổ chức thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của các học phần khoa học cơ bản; phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh và tốt nghiệp cho sinh viên; tham gia đào tạo ngắn hạn, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp khoa, chủ động tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ cấp trường và cấp cao hơn; tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên; thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn.

3. NHÂN SỰ

Cơ cấu tổ chức của Khoa Cơ bản gồm có Hội đồng Khoa; Ban Chủ nhiệm Khoa; Bộ môn Lý luận chính trị; Bộ môn Toán; Bộ môn Vật lý đại cương; Bộ môn Giáo dục thể chất; Văn phòng Khoa

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Cơ bản

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Cơ bản thực hiện giảng dạy, đánh giá các học phần lý luận chính trị, toán cao cấp, xác suất & thống kê toán, vật lý đại cương và giáo dục thể chất cho sinh viên toàn Trường. Ngoài ra, giảng viên còn hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và tham dự các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp tổ chức.

4. HOẠT ĐỘNG

Sau mười năm thành lập và phát triển, Khoa Cơ bản luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mười năm liền được Nhà trường khen tặng là tập thể lao động tiên tiến. Các giảng viên trong Khoa đã hoàn thành tốt công tác giảng dạy được giao. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, giảng viên Khoa đã hoàn thành tốt việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần, soạn bài giảng, giáo trình và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác giảng dạy của Nhà trường. Cán bộ, giảng viên trong Khoa luôn quan tâm đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sử dụng các dụng cụ và phương tiện hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường. Mỗi cán bộ, giảng viên trong Khoa đều chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định giảng dạy của Nhà trường. Khoa Cơ bản đã đăng 16 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín. Các giảng viên của khoa đã tham gia trình bày báo cáo ở 16 hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, cán bộ, giảng viên Khoa Cơ bản luôn tham gia tích cực vào các hoạt động của Nhà trường như: công tác tư vấn tuyển sinh, các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên Nhà trường. Cán bộ, giảng viên bộ môn giáo dục thể chất đã huấn luyện các đội tuyển của Nhà trường và lập được nhiều thành tích như: Đạt giải Ba bóng đá nữ sinh viên thành phố Cần Thơ các năm 2013, 2015, 2016; đạt giải Khuyến khích môn điền kinh sinh viên thành phố Cần Thơ năm 2013, 2015; đạt giải Ba đơn nam môn cầu lông sinh viên thành phố Cần Thơ năm 2014; đạt các giải trong bóng đá nam VUG gồm: đạt giải Nhất năm 2017, đạt giải Ba năm 2018, đạt giải Ba năm 2019 và giải Nhất khu vực Cần Thơ, đạt giải khuyết khích toàn quốc năm 2019, đạt giải Nhất bóng đá nam trong hội thao học sinh – sinh viên thành phố Cần Thơ các năm 2018, 2019 và 2021. Khoa Cơ bản đã hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đó là đề tài “Ứng dụng một số phương pháp nâng cao hiệu quả bơi lội trong giờ học chính khoá của sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ” do Bộ môn Giáo dục thể chất thực hiện. Các thành tích trên của tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Cơ bản xuất phát từ mục tiêu của Khoa Cơ bản là tạo niềm tin cho sinh viên trong năm học đầu tiên vào đại học, tránh áp lực cho sinh viên, giảm tình trạng bỏ học trong năm học đầu trên giảng đường đại học của sinh viên Nhà trường.

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong định hướng 5 năm tiếp theo, Hội đồng Khoa thông qua kế hoạch phát triển Khoa Cơ bản như sau: Tiếp tục giữ vững các thành tích đã đạt được trong những năm qua; tập thể cán bộ và giảng viên Khoa tiếp tục phát huy những điều kiện thuận lợi về đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường, tham gia tốt hơn nữa các hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về nghiệp vụ, đặc biệt là tham gia nghiên cứu khoa học trong giảng viên; phát triển đội ngũ nhân sự Khoa. Tổ chức các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường; huấn luyện các đội tuyển tham gia thi đấu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật vào công tác dạy và học, góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ