THÀNH LẬP KHOA LUẬT VÀ KHOA KINH TẾ TỪ KHOA KINH TẾ - LUẬT
04/05/2018

Ngày 23/4/2018, Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ đã họp và thông qua quyết định về việc thành lập Khoa Kinh tế và Khoa Luật Trường Đại học Nam Cần Thơ từ việc tách Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Nam Cần Thơ (Quyết định số 43/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 23/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Khoa Kinh tế từ việc tách Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Nam Cần Thơ và Quyết định số 44/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 23/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Khoa Luật từ việc tách Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Nam Cần Thơ).


Đồng thời tại buổi họp, AHLĐ.NGND.GS-TS. Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cũng đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa mới: Khoa Kinh tế và Khoa Luật. Quyết định số 45/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 23/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Tri Khiêm giữ chức vụ Trưởng Khoa Kinh tế Trường Đại học Nam Cần Thơ.


Việc tách Khoa Kinh tế - Luật thành 02 Khoa: Khoa Luật và Khoa Kinh tế, nhằm để đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Với vị trí, chức năng và nhiệm vụ của hai Khoa mới sẽ đảm bảo về công tác quản lý và công tác đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế và lĩnh vực Luật.

 

Lãnh đạo Trường chụp hình lưu niệm với đại diện 02 Khoa Luật và Khoa Kinh tế

 

Trường Đại học Nam Cần Thơ được thành lập năm 2013 đến nay, đã trãi qua 05 năm xây dựng và phát triển. Hiện tại, Trường phát triển với quy mô 08 khoa đào tạo thuộc các lĩnh vực: Y, Dược, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế, Luật, Kiến trúc – xây dựng và Môi trường, Cơ khí động lực. Và ngày càng khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình là địa chỉ đào tạo tin cậy cho người học.


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top