HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

20/02/2023

Giới thiệu

1. GIỚI THIỆU

            Được thành lập vào ngày 14/10/2020 theo Quyết định số 85/QĐ-CTHĐT – ĐHNCT, tiền thân là bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành thuộc Khoa Kinh tế, Khoa Du lịch và Quản trị Khách sạn, Nhà hàng (sau đây gọi tắt là Khoa DL) có trụ sở tại phòng E2-12A, Khu Thực hành đa chức năng (Khu E). Tuy là một đơn vị tương đối non trẻ của Trường Đại học Nam Cần Thơ, Khoa DL có vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành tuyển sinh – đào tạo cũng như định hướng phát triển của Nhà trường.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Về chức năng, Khoa DL có ba chức năng chính:

- Chức năng quản lý: các hoạt động chuyên môn của đội ngũ giảng viên, chuyên viên và sinh viên các ngành trực thuộc Khoa DL; các tài sản, cơ sở vật chất được Nhà trường giao;

- Chức năng tổ chức: các hoạt động giáo dục và nghiên cứu theo chỉ đạo của Nhà trường;

- Chức năng liên kết: Phối hợp với các đơn vị, đối tác trong và ngoài Trường;

Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và mục tiêu rèn luyện thái độ làm việc tích cực, chủ động và chuyên nghiệp cho người học, Khoa DL có hai định hướng hoạt động chính gồm liên kết hoạt động thực hành nghề nghiệp và tổ chức hoạt động kinh doanh gắn liền với thực hành nghề nghiệp. Ngày 19/11/2020, Trường thành lập Khối Đại lý vé máy bay và Du lịch lữ hành (gọi tắt là DNC Travel).

3. NHÂN SỰ

4. HOẠT ĐỘNG

Khoa DL tham gia tích cực các hoạt động trên nhiều mặt trận của Trường Đại học Nam Cần Thơ: từ việc hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh, các hoạt động Đoàn thể - xã hội, văn - thể - mỹ. Với những cố gắng không ngừng, dù chỉ mới thành lập được hơn một năm, Khoa DL đã đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2020-2021.

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Về phát triển đội ngũ giảng viên

Tìm kiếm những giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy, nâng cao trình độ giảng viên hiện tại, và đào tạo các sinh viên có năng lực và nguyện vọng trở thành giảng viên của Khoa.

5.2 Về nâng cao chất lượng chương trình đào tạo

Thường xuyên cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo; Tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, thực tế để sinh viên Khoa DL có nhiều cơ hội cọ xát và phát triển.

Kế thừa kết quả kiểm định đánh giá ngoài các ngành thuộc Khoa, đổi mới và ứng dụng phù hợp bối cảnh phát triển du lịch nước nhà.

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ