HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

28/07/2022

Biểu mẫu và Quy trình biên soạn, nghiệm thu và xuất bản giáo trình/sách

BIỂU MẪU GIÁO TRÌNH - SÁCH
1. Mẫu GT1. Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình/sách
2. Mẫu GT1.1. Thuyết minh biên soạn giáo trình/sách
3. Mẫu GT2. Hợp đồng viết giáo trình/sách
4. Mẫu GT2a. Đơn xin báo cáo thẩm định giáo trình/sách
5. Mẫu GT4. Chương trình họp Hội đồng thẩm định
6. Mẫu GT5. Phiếu thẩm định giáo trình/sách
7. Mẫu GT6. Biên bản thẩm định giáo trình/sách
8. Mẫu GT7. Đơn đề nghị gia hạn – điều chỉnh giáo trình/sách
9.  Mẫu GT8. Hiệu chỉnh giáo trình/sách theo góp ý của Hội đồng
10.  Mẫu GT9. Giấy xác nhận giáo trình/sách đã chỉnh sửa, bổ sung (của phản biện)
11.  Mẫu GT10. Phiếu xác nhận giáo trình/sách chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng
12.  Mẫu GT11. Biên bản thanh lý hợp đồng
13.  Mẫu GT12. Quy định về cấu trúc và hình thức trình bày giáo trình/sách
14.  Phụ lục 1. Trang bìa chính (bìa cứng) và phụ bìa (trang trong)
15.  Phụ lục 2. Tài liệu tham khảo (ví dụ)

Tải biểu mẫu: tại đây


QUY TRÌNH BIÊN SOẠN, NGHIỆM THU VÀ XUẤT BẢN GIÁO TRÌNH/SÁCH

Xem quy trình: tại đây

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ