Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nam Cần Thơ (2019-2022)
05/09/2019

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nam Cần Thơ (2019-2022)

- Phiên 1: vào lúc 7h30' ngày 06/9/2019
- Phiên 2: vào lúc 7h30' ngày 07/9/2019
Tại Hội trường Trung tâm Khu D

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top