THÀNH LẬP KHOA Y VÀ KHOA DƯỢC TỪ KHOA Y - DƯỢC TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ
04/05/2018

Nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo và phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã có quyết định về việc thành lập Khoa Y và Khoa Dược từ việc tách Khoa Y – Dược Trường Đại học Nam Cần Thơ (Quyết định số 27/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Khoa Dược từ việc tách Khoa Y – Dược Trường Đại học Nam Cần Thơ và Quyết định số 28/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Khoa Y từ việc tách Khoa Y – Dược Trường Đại học Nam Cần Thơ).


Và tại buổi họp ngày 20/3/2018, Lãnh đạo nhà Trường cũng đã trao số Quyết định 29/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Hùng Lực giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đồng thời, trao Quyết định số 30/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Hùng Lực giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức Trưởng Khoa Y, Trường Đại học Nam Cần Thơ.

 

PGS.TS. Phạm Hùng Lực giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ

 

 Sau đó, ngày 17/4/2018 AHLĐ.NGND.GS.TS. Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng, Trường Đại học Nam Cần Thơ cũng đã trao Quyết định số 37/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 17/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Phương Dung giữ chức vụ Cố vấn Khoa Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ.

 

 

AHLĐ.NGND.GS.TS. Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm

 PGS.TS. Nguyễn Phương Dung giữ chức vụ cố vấn Khoa Dược Trường Đại học Nam Cần Thơ

 

Với việc thành lập 02 Khoa Y và Khoa Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ là một bước phát triển mới, ngày càng đáp ứng nhu cầu đào tạo khối ngành sức khỏe tại thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top