Luật kinh tế
21/04/2016

Ngành Luật Kinh tế - Mã ngành: D380107

 

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng cấp: Cử nhân Luật kinh tế

Tổ hợp môn xét tuyển:

                                  - Văn, Sử, Địa

                                  - Văn, Sử, Anh

                                  - Văn, Địa, Anh

                                  - Văn, Sử, Công nghệ

 

1. GIỚI THIỆU

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng của các loại hình doanh nghiệp và các hình thức kinh doanh nhằm từng bước hội nhập nền kinh tế thế giới. Cùng với sự phát triển về kinh tế, việc nghiên cứu và vận dụng những quy phạm pháp luật trong nước và quốc tế để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế mang ý nghĩa rất quan trọng và ngày càng được các nhà quản lý kinh tế quan tâm. Theo đó, Luật kinh tế ra đời nhằm định hướng và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cũng như đảm bảo quy trình hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, giao thương cả trong nước và quốc tế, nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh công bằng, hiệu quả.

     

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Cử nhân Luật kinh tế hướng đến việc đào tạo, trang bị cho sinh viên các nhóm kiến thức và kỹ năng như sau:

Về kiến thức: Cử nhân Luật kinh tế được đào tạo những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật; trang bị kiến thức về vai trò của pháp luật công ty, luật hợp đồng, pháp luật sở hữu trí tuệ, luật tài sản, giải quyết tranh chấp kinh doanh đáp ứng đòi hỏi thực tế từ hoạt động của khu vực doanh nghiệp, trang bị các kiến thức pháp lý cho hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và bước đầu nắm được nguyên tắc pháp lý hoạt động kinh doanh quốc tế để vận hành công ty một cách tốt hơn.

Về kỹ năng: Trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được học các kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích rủi ro pháp lý, đưa ra các ý kiến pháp lý độc lập; các kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, soạn thảo các văn bản pháp lý, các kỹ năng pháp luật liên quan đến quản trị, điều hành công ty và giải quyết tranh chấp kinh doanh phục vụ các yêu cầu về dịch vụ pháp lý ngày càng đa dạng của khách hàng từ khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh đó,sinh viên còn được đào tạo kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực quản lý và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền thông.

 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Luật kinh tế có thể công tác tại các vị trí như sau:

 - Làm việc tại các doanh nghiệp: với tư cách là cán bộ nghiên cứu, soạn thảo chính sách, dịch vụ công, tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế và thương mại; đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh..

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước: bao gồm Tòa án nhân dân các cấp, các cơ quan của Quốc hội, viện kiểm sát, công an, các bộ ngành của chính phủ, Ủy ban nhân dân, sở, phòng, ban ở địa phương…

- Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu và tư vấn: các viện nghiên cứu và các trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý (văn phòng, công ty luật). Ngoài ra các sinh viên cũng có thể tham gia các trung tâm trọng tài thương mại với tư cách là trọng tài viên giải quyết các tranh chấp thương mại.

 

 


 
Video clip
Top