LUẬT
22/05/2018

NGÀNH LUẬT HỌC (MÃ NGÀNH D380101)

 

Trong xu hướng toàn cầu hóa, các doanh nghiệp hợp tác và cạnh tranh với nhau phải dựa trên nền tảng pháp luật. Nắm vững pháp luật là một trong những điều kiện quyết định thành công và tránh được những rủi ro dẫn đến thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp. Theo những thống kê và dự báo mới nhất về nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực ngành Luật là rất lớn, tính tới năm 2018, ngành tòa án cần thêm khoảng 4.000 thẩm phán, ngành kiểm sát cần thêm 2.500 kiểm sát viên, xã hội cần thêm hàng nghìn luật sư và nhiều lĩnh vực hoạt động của ngành công an đang cần cán bộ có trình độ cử nhân luật nhu cầu học ngành Luật là sự lựa chọn của rất nhiều bạn học sinh sinh viên và cả những người đang đi làm.

 

Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Luật tại Trường Đại học Nam Cần Thơ đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý ở Việt Nam và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lãnh vực pháp luật quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật có thể làm việc ở các doanh nghiệp, cơ quan thi hành và bảo vệ pháp luật hay các tổ chức nghiên cứu và tư vấn luật.

 

Thời gian đào tạo:  04 năm

Bằng cấp: Cử nhân Luật học

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp ngành Luật tại Trường ĐH Nam Cần Thơ, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí như sau:

-Làm việc tại các doanh nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật sẽ thích hợp với công việc ở các doanh nghiệp với tư cách là chuyên viên pháp lý phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, sọan thảo, ký kết hợp đồng;đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh..

-Làm việc tại các cơ quan nhà nước: Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật,với kiến thức căn bản về pháp luật, kinh tế có thể làm việc trong khu vực công.Sinh viên có thể công tác ở tòa án các cấp, các cơ quan của Quốc hội, viện kiểm sát, công an, các bộ ngành của chính phủ, Ủy ban nhân dân, sở, phòng, ban ở địa phương, các văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, thừa phát lại…

-Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu và tư vấn: Sinh viên tốt nghiệp ngành luật có thể tham gia làm việc tại các viện nghiên cứu và các trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý (văn phòng,công ty luật).Ngoài ra các sinh viên cũng có thể tham gia các trung tâm trọng tài thương mại với tư cách là trọng tài viên giải quyết các tranh chấp thương mại.

 


 
Video clip
Top