BỘ MÔN HÓA SINH
02/10/2015

BỘ MÔN HÓA SINH

 

1. Giới thiệu bộ môn Hóa Sinh

Bộ môn Hóa Sinh trực thuộc Khoa Dược – Trường Đại học Nam Cần Thơ. Thành lập năm 2015, hiện bộ môn có 06 cán bộ trong đó có 03 Thạc sĩ Hóa Học, 02 Thạc sĩ Sinh Học và 01 kỹ thuật viên. Bộ môn ra đời nhằm phục vụ công tác giảng dạy các môn cơ bản về Hóa, Sinh cho Dược sĩ Cao Đẳng, Đại học và Liên thông đại học Dược. Ngoài ra bộ môn còn giảng dạy các môn cơ bản Hóa, Sinh cho các chuyên ngành khác thuộc Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Bộ môn có 2 tổ chuyên môn:

     Tổ chuyên môn Hóa học

     Tổ chuyên môn Sinh học

2. Nhân sự bộ môn Hóa Sinh

 

Hình ảnh

Họ và tên

MSCB

chức danh

học vị

Email

 

Nguyễn Duy Tuấn

CH008

GV

Thạc sĩ

ndtuan1986@gmail.com

Lê Văn Ril

 

GV

Thạc sĩ

levanril@gmail.com

Lê Hồng Sen

 

GV

Thạc sĩ

lhsen.vn@gmail.com

Nguyễn Huỳnh Bích Liễu

CH0074

GV

Thạc sĩ

nhblieu94@gmail.com

Tô Thị Ngọc Anh

 

GV

Thạc sĩ

ttnanh37@gmail.com

Lê Hoàng Thành

 

KTV

DSTH

lhthanh1992@gmail.com

 

 

3. Các học phần phụ trách giảng dạy

 

3.1 Các học phần thuộc tổ chuyên môn Hóa Học

3.1.1 Cán bộ phụ trách

 

– Ths. Nguyễn Duy Tuấn                                                   

– Ths. Lê Hồng Sen                                     

– Ths. Lê Văn Ril

 

3.1.2 Nội dung học phần Hóa đại cương vô cơ

 

Cung cấp một cách có hệ thống kiến thức cơ bản về cấu tạo các chất hoá học, về sự tương tác và cách thức vận động của chúng trong tự nhiên.

 

Giúp cho sinh viên nắm được một số quy luật về sự vận động của các chất. Dự đoán khả năng, chiều hướng và giới hạn của các quá trình hoá học, những hiện tượng kèm theo cũng như các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm các quá trình đó.

 

Giúp sinh viên nắm được các tính chất của các nguyên tố, thuộc các phân nhóm, vài trò và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như trong dược học.

 

Từng bước giúp sinh viên làm quen với các thao tác thực hành cơ bản, các công việc trong phòng thí nghiệm, tập sử dụng các dụng cụ, hoá chất, tập ghi chép và xử lý các dữ liệu thu được khi làm thí nghiệm.

 

3.2.3 Nội dung học phần Hóa hữu cơ 1

 

Học phần Hóa hữu cơ 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các hiệu ứng điện tử, hiệu ứng lập thể; về cơ chế phản ứng, đồng phân; về các nhóm định chức chính: danh pháp, điều chế, hóa tính, ứng dụng trong y, dược học.

 

Bước đầu cho sinh viên làm quen với các dụng cụ trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ và những kỹ thuật cơ bản về thực hành hóa hữu cơ. Định tính các nhóm định chức đã học.

 

3.3.4 Nội dung học phầnHóa hữu cơ 2

 

Học phần Hóa hữu cơ 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các nhóm hợp chất tạp chức. Các hợp chất dị vòng, dị vòng 5 cạnh, 6 cạnh, cách gọi tên, tính chất hóa học và ứng dụng của chúng trong y dược học.

 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về các hợp chất tự nhiên, phương pháp chiết tách và những ứng dụng của chúng.

 

Đối với phần thực hành giúp sinh viên bước đầu tổng hợp ở quy mô phòng thí nghiệm một vài nguyên liệu hóa dược như aspirin, paracetamol. Định tính các nhóm hợp chất tạp chức và chiết tách các hợp chất trong tự nhiên.

3.2 Các học phần thuộc tổ chuyên môn Sinh học

3.2.1 Cán bộ phụ trách

 

– Ths. Nguyễn Huỳnh Bích Liễu                                                                                                              

– Ths. Tô Thị Ngọc Anh

 

3.2.2 Nội dung học phầnSinh học đại cương

 

         Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 2 lĩnh vực: Sinh học tế bào và Sinh học phân tử. Trong đó sinh học tế bào sẽ trang bị cho các em kiến thức về:

 

– Phân loại nhóm tế bào sơ hạch, chân hạch và những sinh vật thuộc 2 nhóm này

 

– Nghiên cứu về sự vận chuyển các chất ra, vào tế bào

 

– Hiểu được cơ chế của sự quang hợp ở nhóm thực vật, cơ chế hô hấp tế bào là những quá trình rất quan trọng trong sự sống của sinh vật trên Trái Đất.

 

Bên cạnh những kiến thức quan trọng về sinh học tế bào thì sinh học phân tử được xem là những kiến thức chuyên môn mang lại hướng ứng dụng rất lớn trong lĩnh vực y – dược:

 

– Nghiên cứu về sự di truyền ở các nhóm sinh vật. Sự tổng hợp protein, sự điều hòa hoạt động của gen. Sự hình thành đột biến. Kỹ thuật di truyền (DNA tái tổ hợp, PCR, kỹ thuật chuyển gen, giải trình tự, tin sinh học…).

 

Thực hành là học phần vô cùng hứng thú các em sẽ học cách làm tiêu bản và quan sát mẫu dưới KHV. Sinh viên nhận biết được hình dạng tế bào ở các nhóm sinh vật, xem được các bào quan, quá trình nguyên phân, giảm phân ở thực vật.

 

3.2.3 Nội dung học phầnVi sinh

 

Học phần lý thuyết cung cấp cho các em những kiến thức về giới vi sinh vật, virus, các kỹ thuật miễn dịch sử dụng trong chuẩn đoán vi khuẩn, vacxin và huyết thanh cùng với các vi khuẩn gây bệnh ở người.

 

Học phần thực hành rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm vi sinh. Kết thúc học phần, sinh viên có thể thực hiện: tiêu bản vi sinh vật, cấy vi khuẩn, nhuộm gram, kháng sinh đồ cùng với phân lập và định danh những vi khuẩn gây bệnh: cầu khuẩn, trực khuẩn, tụ cầu và liên cầu khuẩn.

 

3.2.4 Nội dung học phầnKý sinh trùng

 

Học phần lý thuyết cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản như đại cương về ký sinh trùng, bệnh học sốt rét, các đặc điểm sinh học, hình thái, sinh lý, chu kỳ phát triển của nấm, giun, sán, amip.

 

Học phần thực hành cung cấp cho sinh viên các phương pháp chuẩn đoán bệnh, nguyên tắc điều trị, thực hành lấy mẫu, làm tiêu bản ký sinh trùng gây bệnh.

 

3.2.5 Nội dung học phầnMôi trường và Sức khỏe

 

Đây là học phần dành cho sinh viên chuyên ngành Dược học. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về 2 lĩnh vực: Môi trường và Sức khỏe. Trong đó kiến thức về Môi trường là những kiến thức sinh viên cần nắm rõ như:

 

– Các loại ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí,…)

 

– Những tác động do thiên nhiên và con người mang lại trong vấn đề xử lý các loại ô nhiễm

 

– Phương pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước ở các hạng mục: nước thải sinh hoạt, nước thải y tế,…

 

– Độc chất học môi trường

 

Khi nghiên cứu về lĩnh vực Môi trường chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lĩnh vực Sức khỏe liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến Môi trường:

 

– Các loại bệnh nghề nghiệp trong nhóm ngành về sức khỏe

 

– Các khái niệm và tác hại của: tiếng ồn, bụi trong sản xuất, vi khí hậu

 

– Phương pháp an toàn vệ sinh lao động trong ngành Dược và những nhóm ngành khác.

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top