Bộ Môn Quản Lý và Kinh Tế Dược
20/04/2017

Bộ Môn Quản Lý và Kinh Tế Dược

 

1. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, tài liệu và giảng dạy các môn học: Pháp chế dược,Quản lý và kinh tế dược, Dược xã hội, Đạo đức hành nghề dược, Marketing dược và thị trường dược phẩm, GPs và bảo quản thuốc.

- Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề liên quan đến bộ môn.

2. Đội ngũ giảng viên

v  Ths. Ds. Lê D. An  

v  Ths. Ds. Thái T. Cẩm     

v  Ds. Nguyễn Ngọc Tài        Email:ngoctai.ng@gmail.com

v  Ds. Nguyễn Hùng Anh      Email:hung.anh.nguyen.kg@gmail.com

3. Phương châm

- Tận tình giúp đỡ sinh viên

- Cập nhật đổi mới về đào tạo nhân lực, phương pháp dạy học và đánh giá

- Rèn luyện sinh viên theo yêu cầu đào tạo toàn diện, đào tạo nhân tài và theo yêu cầu của nhà trường.

 

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top