HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

31/12/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chi tiết: BẢNG MÔ TẢ CTĐT NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

01. Triết học

02. Kinh tế chính trị

03. Chủ nghĩa XH khoa học

04. Tư tưởng Hồ Chí Minh

05. Lịch sử Đảng CSVN

06. Pháp luật đại cương

07. Logic học đại cương

08. Tâm lý học đại cương

09. Anh văn căn bản 1

10. Anh văn căn bản 2

11. Anh văn căn bản 3

12. Anh văn chuyên ngành CNTT

13.  Toán cao cấp 1

14. Lý thuyết xác suất thống kê

15. Tin học căn bản

16. Giáo dục thể chất 1 – Bóng chuyền

17. Giáo dục thể chất 2 – Quần vợt

18. Giáo dục thể chất 3 – Bóng đá

19. Giáo dục quốc phòng - An ninh

20. Lập trình căn bản

21. Lập trình căn bản – Thực hành

22. Toán rời rạc 1

23. Toán rời rạc 2

24. Cấu trúc dữ liệu

25. Cấu trúc dữ liệu – Thực hành

26. Phân tích thiết kế thuật toán

27. Phân tích thiết kế thuật toán – Thực hành

28. Cơ sở dữ liệu

29. Cơ sở dữ liệu – Thực hành

30. Nhập môn đa phương tiện

31. Nguyên lý hệ điều hành

32. Nguyên lý hệ điều hành – Thực hành

33. Lập trình hướng đối tượng

34. Lập trình hướng đối tượng – Thực hành

35. Mạng máy tính

36. Mạng máy tính – Thực hành

37. Phương pháp nghiên cứu khoa học

38. Ngôn ngữ mô hình hóa

39. Kỹ thuật đồ họa

40. Lý thuyết thông tin

41. Phân tích thiết kế HTTT

42. Phân tích thiết kết HTTT – Thực hành

43. Lập trình .Net

44. Lập trình .Net  – Thực hành

45. Lập trình Web

46. Lập trình Web – Thực hành

47. Quản trị mạng máy tính

48. Quản trị mạng máy tính  - Thực hành

49. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

50. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Thực hành

51. Điện toán đám mây

52. Điện toán đám mây – Thực hành

53. Lập trình thiết bị di động

54. Lập trình thiết bị di động – Thực hành

55. Thiết kế đồ họa

56. Thiết kế đồ họa – Thực hành

57. Lập trình Java

58. Lập trình Java – Thực hành

59. Trí tuệ nhân tạo

60. Phát triển phần mềm mã nguồn mở

61. Phát triển phần mềm mã nguồn mở - Thực hành

62. Hệ thống thương mại điện tử

63. Xử lý ảnh

64. Đồ án 1

65. Đồ án 2

66. Thực tập tốt nghiệp

67. Khóa luận tốt nghiệp

68. Quản lý dự án phần mềm

69. Kiểm thử phần mềm

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ